Aktualności

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się na spacer do lasu w poszukiwaniu śladów jesieni. Przedszkolaki miały okazję podziwiać poszczególne gatunki drzew. Ta wycieczka - to obserwacja naturalnego świata roślin, zwierząt, oraz wspaniałe przeżycia. Dzieci poznawały przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Obserwowały las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. Poznały różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i runo leśne. Słuchały odgłosów lasu, a do kącików przyrodniczych zbierały "skarby", które pani Jesień zostawiła w lesie. Dzieci nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie, by nie ucierpiała leśna przyroda. Zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt. Doświadczyły, że las to źródło świeżego powietrza. Maluchy spędziły miło czas na świeżym, zdrowym powietrzu w otoczeniu pięknej, malowniczej przyrody leśnej.

Prosimy o zapoznanie się w załączniku z listą rankingową dotyczącą projektu Szkoły na 6 w Gminie Łącko.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września o godz. 9.00 mszą św. przed budynkiem szkoły. Bus zabierze dzieci z przystanków o 8.30. Do zobaczenia!!!

WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MASZKOWICACH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020.

 • Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Temperatura mierzona jest dzieciom wykazującym jakiekolwiek objawy chorobowe.
 • ·  Wszystkim pracownikom szkoły jest mierzona codziennie temperatura.
 • Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Do szkoły wchodzimy trzema wejściami.
 • Uczniów nie obowiązuje zmiana obuwia zamiennego (uczniowie nie gromadzą się w szatniach)
  • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka.
  • Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje wszystkich dezynfekcja rąk.
  • Od 12 roku życia wszyscy uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek, przyłbic (w czasie przerw, lekcji, wyjścia do toalety), dzieci poniżej 12 roku życia zakładają maseczki wyłącznie w czasie trwania przerw i podczas wyjścia z sali.
  • Nauczyciele prowadzą lekcje w maseczkach lub przyłbicach.
  • Wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcję środkiem odkażającym.
  • Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu i korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego.
  • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
  • Uczniowie nie mogą zmieniać sali lekcyjnej.
  • Dzieci dojeżdżające busem do szkoły zobowiązane są w trakcie jazdy do osłony ust i nosa ( założenie maseczki).
  • Podczas trwania przerw uczniów obowiązują maseczki i zachowanie dystansu społecznego między sobą.
  • Przed wejściem do sali lekcyjnej wszyscy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
  • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
  • Wprowadza się obowiązek zwracania uwagi pracownikom oraz dzieciom, aby nie kasłali i nie kichali w kierunku innych osób.
  • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
  • Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki maja zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m
  • Dziecko odbierane jest przy wejściu do budynku szkoły przez wychowawcę grupy.
  • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze szkoły
  • Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
  • Należy jak najczęściej ( w miarę możliwości) wietrzyć salę.
  • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.
Termin konferencji zostaje zmieniony na 25.08. (wtorek) o godzinie 9.00 ( kl. 0 - III wraz z nauczycielami wspomagającymi), godzina 11.00 (kl. IV - VIII). Do zobaczenia.
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Konferencja odbędzie się 24.08. (poniedziałek) o godzinie 9.00 ( kl. 0 - III wraz z nauczycielami wspomagającymi), godzina 11.00 (kl. IV - VIII). Do zobaczenia.

Przypominamy, że trwają zapisy do Projektu Szkoły na 6 w Gminie Łącko. Bardzo prosimy zgłaszać się do udziału. Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej lub odebrać u Dyrektora i złożyć w trybie pilnym.

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania, komputera. Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym. Życzymy wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy za cały rok szkolny 2019/2020.
Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Maszkowicach.

W dniu 26 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Uczniowie  odebrali swoje świadectwa. Nie było jednak tradycyjnych akademii i uroczystości. Ten rok szkolny naznaczony był przede wszystkim epidemią. Pandemia koronawirusa w Polsce zmieniła nieco tryb szkolny i nauczania. Z powodu wirusa zamknięto placówki, a uczniowie przeszli na tryb zdalny. Nikogo z nas nie dziwi fakt, że tegoroczne zakończenie roku szkolnego odbyło się w sposób inny niż zazwyczaj, ale na swój sposób wyjątkowy. Spotkaliśmy się z nauczycielami w niewielkich grupach, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. A wszystko po to, aby moment pożegnania minionego roku szkolnego był czasem bezpiecznym. Pomimo tych wszystkich obostrzeń jest to nadal dzień bardzo ważny dla całej społeczności szkolnej. Zakończenie roku szkolnego to czas na podsumowanie całorocznej pracy, tej przed pandemią i tej zdalnej. Czas na tworzenie planów na przyszłość i podejmowania  postanowień na kolejny rok szkolny.

Przypominamy, że trwają zapisy do Projektu Szkoły na 6 w Gminie Łącko. Bardzo prosimy zgłaszać się do udziału. Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej lub odebrać u Dyrektora i złożyć w dniu zakończenia roku tj. 26 czerwca. 

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - PIĄTEK 26 CZERWCA 2020 r.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia uczniowie udają się do Szkoły, zachowując bezpieczne odległości. W swoich salach spotykają się z wychowawcami, odbierają świadectwa. Wszyscy przebywający w budynku zachowują reżim sanitarny /każdy ma maseczkę/. Przy wejściu do budynku znajdują się środki do dezynfekcji rąk.

Do budynku wchodzimy zgodnie z planem:

Godz. 8.00 kl. 0a,0b, i kl. VIII

Godz. 8.30 kl. VII

Godz. 9.00 kl. III i kl. VI

Godz. 9.30 kl. I i kl. V

Godz. 10.00 kl. IV

Godz. 10.30 kl. II i kl. terapeutyczna

Godz.11.00 Msza św.

Drodzy ósmoklasiści! 

Przed Wami niezwykle ważne wydarzenie – egzamin ósmoklasisty. Życzymy Wam, aby lata nauki zaowocowały dobrymi wynikami na egzaminie. Niech spełnią się Wasze oczekiwania i każdy z Was dostanie się do nowej  szkoły, a życiowe plany i zamierzenia się zrealizują. W czasie egzaminu życzymy opanowania stresu, skupienia, umiejętności podejmowania trafnych decyzji oraz wiary we własne siły i wiedzę. Za każdego z Was trzymamy kciuki. Niech będzie łatwo, spokojnie i oczywiście na maksymalną ilość punktów!!!

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Egzamin ósmoklasisty

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji – szkołę podstawową. Jego celem jest nie tylko określenie poziomu wiedzy i wykształcenia, zdobytego przez ucznia – egzamin ósmoklasisty zastępuje również egzamin wstępny do szkoły ponadpodstawowej.

Rodzice i uczniowie zostali szczegółowo poinformowani o wszystkich wytycznych dotyczących organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w 2020r. (wytyczne CKE, MEN oraz GIS). Informacja została przekazana za pomocą Classroom.

W dniach egzaminu uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.30, a osoby dojeżdżające przybywają we własnym zakresie z powodu zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego (w tych dniach szkoła nie zapewnia osobom dojeżdżającym transportu)

 

Harmonogram egzaminu:

 • język polski – 16 czerwca 2020r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 17 czerwca 2020r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

Czas trwania (min)                 arkusz  standardowy                          przedłużenie czasu

język polski                                        120                                                     do 180

matematyka                                       100                                                     do 150

język obcy nowożytny                        90                                                      do 135

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020r.

 

W dniach egzaminu uczniowie klas ósmych:

 • przychodzą osoby zdrowe (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • przychodzą do szkoły w strojach galowych,
 • czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,
 • wchodząc do budynku szkoły i sali egzaminacyjnej, dezynfekują ręce,
 • nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, do sal egzaminacyjnych: telefonów komórkowych, zegarków z dostępem do Internetu, urządzeń telekomunikacyjnych, kalkulatorów, torebek (dziewczęta),
 • do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie przybory do pisania piszące w kolorze czarnym (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych),
  a na matematykę dodatkowo linijkę,
 • na egzaminie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów,
 • do sali mogą wnieść małą butelkę wody mineralnej, którą ustawiają na podłodze przy nodze stolika,
 • zobowiązani są zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz w sytuacji gdy: podchodzi do nich nauczyciel, zachodzi potrzeba wyjścia do toalety, kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszczają salę egzaminacyjną,
 • mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu,
 • mają obowiązek pracować samodzielnie nie mogą korzystać z jakichkolwiek pomocy, porozumiewać się z innymi zdającymi,
 • mają obowiązek przybyć na egzamin punktualnie,
 • podczas egzaminu postępują zgodnie z poleceniami Zespołu Nadzorującego.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 prosimy o zwrot podręczników . Książki należy składać w reklamówkach, w swojej sali lekcyjnej (na karteczce podpisując imieniem i nazwiskiem). Wychowawca i bibliotekarz po dokładnym sprawdzeniu będą odbierać je z klas. Podręczniki należy zwrócić do 19 czerwca.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV-VIII

od 1 czerwca 2020r.

Nauczyciel

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

Przedmiot

A. Łazarz

8.00-10.00

szkoła

 

 

 

 

Historia

M.Malinowska

9.00-10.00

/kl.terap./

10.00-11.00

/kl. IV/

szkoła 

 

 

 

 

Język polski

M.Żelazko -Skoczeń

 

9.30-12.00

szkoła

 

 

 

Język polski

T. Demski

 

 

9.30-11.00

Szkoła

 

 

Język angielski

E. Bocheńska

 

 

 

 

 

10.00-13.00

szkoła

Matematyka

I.Babik

 

 

 

10.00-10.45

szkoła

 

Geografia

C. Zbozień

 

 

 

 

9.00-9.45

szkoła

Biologia

C. Zbozień

 

10.30-11.15

szkoła

 

 

 

Chemia

T.Matusiewicz-Łazarz

8.00-10.00

szkoła

       

Historia

M. Faron

 

 

9.00-10.00

szkoła

 

 

 

 

Matematyka

 

J. Łazarz

 

 

 

8.00–8.45

szkoła

 

Informatyka

J. Koza

10.00-11.00

/kl. Terap./

szkoła

 

 

 

 

Matematyka

M. Faron

10.00-11.00

szkoła

 

 

 

 

Fizyka

E. Wojak

   

10.30-11.15

szkoła

   

Język niemiecki

 

 

ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASZKOWICACH PODCZAS COVID-19

- uczniowie zapoznają się z harmonogramem konsultacji udostępnionym  na stronie internetowej,

- uczniowie zgłaszają się na konsultacje do wybranego nauczyciela, na konkretny dzień i godzinę dzień wcześniej,

- w przedsionku szkoły podczas obowiązkowej dezynfekcji rąk może przebywać tylko jedna osoba, pozostali czekają w kolejce z zachowaniem odległości 2 metrów,

- podczas konsultacji w jednej sali przebywa maksymalnie 12 uczniów i nauczyciel,

- w przypadku wyczerpania miejsc w danym dniu uczeń zapisuje się na kolejny termin,

- w przypadku rezygnacji z konsultacji uczeń informuje nauczyciela,

- znając zagrożenie jakie niesie ze sobą koronawirus, rodzic wyraża na piśmie zgodę na udział dziecka w konsultacjach na terenie szkoły,

- w sali, w której przebywa grupa usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować

- wietrzenie sali odbywać się będzie raz na godzinę

- nauczyciele będą starali się zachować między sobą 1,5 m odległości – w konsultacjach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych

- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych uczeń nie może brać udziału w konsultacjach w szkole,

- przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona na usta/nos, rękawiczki, dezynfekcja rak, tylko zdrowe osoby)

- przed wejściem do szkoły uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem,

- w przypadków symptomów choroby uczeń zostanie odizolowany od pozostałych osób w wydzielonym miejscu, a rodzice niezwłocznie odbiorą go ze szkoły

Drodzy uczniowie!!!
Życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak najlepsze i by trwało jak najdłużej. Nie dorastajcie za szybko, cieszcie się każdym dniem, dokąd beztroska jest Waszym przywilejem. Radosnego Dnia Dziecka!!!

Ważne!!!   Informacja dla Rodziców

konsultacje z matematyki

 

Proszę Rodziców o zapoznanie się z załącznikami  i wypełnienie ankiety na Classroom
do 28 maja 2020r. do godz. 12:00

 

Począwszy od dnia 25 maja 2020r. (poniedziałek)
istnieje możliwość konsultacji z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty
dla uczniów klasy VIII.

Od 1 czerwca 2020r. z konsultacji mogą również korzystać uczniowie
klas V - VII

Godzina spotkania będzie uzgodniona i przekazana na Classroom po zebraniu się grupy chętnych.

 

 

Nauczyciel matematyki w klasach V - VIII, Elżbieta Bocheńska

Proszę o zwrot książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej i złożenie ich w reklamówce w swojej sali lekcyjnej (na karteczce podpisując imieniem i nazwiskiem). Nauczyciel bibliotekarz będzie odbierał książki z klas, które zostaną poddane 14-dniowej kwarantannie. Dziękuję i życzę dużo zdrowia.  

Począwszy od dnia 25 maja 2020r. (poniedziałek)
istnieje możliwość konsultacji z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty
dla uczniów klasy VIII.

Godzina spotkania będzie uzgodniona i przekazana na Classroom po zebraniu się grupy chętnych.

 

Od 1 czerwca 2020r. z konsultacji mogą również korzystać uczniowie
klas V - VII

 

Nauczyciel matematyki, Elżbieta Bocheńska

Biblioteka szkolna w tym trudnym czasie przeniosła się do świata online. Działa zdalnie i przez cały czas pod hasłem #zostań w domu pozostaje w kontakcie ze swoimi czytelnikami poprzez dysk google, stronę szkoły i media społecznościowe. Biblioteka udziela  wsparcia edukacyjnego uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN szkoła będzie zamknięta w dalszym ciągu do 24.05.2020r. Wszystkie materiały dla uczniów są dostępne na naszej stronie internetowej. Życzymy duuużo zdrowia!

Szczegóły w załączniku.

Konkurs

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN szkoła będzie zamknięta w dalszym ciągu do 26.04.2020r. Wszystkie materiały dla uczniów są dostępne na naszej stronie internetowej. Życzymy duuużo zdrowia!

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób
szczerze życzy: Dyrektor szkoły z Gronem Pedagogicznym

W związku z zaistniałą sytuacją podaję Państwu i młodzieży informację 

o sposobach komunikowania się ze mną.

Jestem dostępna drogą mailową pod adresem bogus43@op.pl a także przez aplikację Messenger. W przypadkach wymagających bliższego kontaktu
z rodzicami będę się z Państwem kontaktować telefonicznie. Postaram się na bieżąco i w miarę możliwości, głównie technicznych, odpowiadać na nurtujące Was pytania, czy wspierać w różnych sprawach.

Jestem świadoma trudności związanych z obecną sytuacją i dlatego dla zainteresowanych uczniów i rodziców będę na bieżąco przesyłać informacje
z różnych dziedzin związanych z wychowaniem i radzeniem sobie w nowej rzeczywistości. Informacje te będą zamieszczane na szkolnym dysku Google
z materiałami dla uczniów w zakładce pedagog szkolny a także na szkolnej stronie facebookowej. 

Myślę, że w obecnej sytuacji najważniejszym jest zachowanie spokoju 
i postępowanie zgodnie z wytycznymi nauczycieli przedmiotów, bez kumulowania negatywnych emocji. To dla nas wszystkich nowa 
i nietypowa sytuacja, w której póki co musimy nauczyć się odnajdywać.

 

 

            

Od dziś w TVP rusza telewizyjna szkoła we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej 🙂
WIęcej tutaj: https://www.tvp.info/…/edukacja-w-czasie-epidemii-szkola-z-…

Jest też coś dodatkowego dla przedszkolaków i kl. 1-3:
Domowe przedszkole (TVP ABC) i Wesoła nauka (TVP 2): https://www.tvp.pl/47330083/wesola-nauka-na-antenie-tvp

Od poniedziałku 30.03.2020r. wszystkie lekcje będą zamieszczane na wirtualnym dysku (zakładka - zdalne nauczanie - dysk) na stronie www.maszkowice.pl 

Drodzy uczniowie!!! Bardzo prosimy o uzupełnienie ankiety i jak najszybsze jej odesłanie na adres sp@maszkowice.pl

Dziękujemy i życzymy dużo zdrowia! 

Ankieta

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN szkoła będzie zamknięta w dalszym ciągu do 10.04.2020r. Wszystkie materiały dla uczniów są dostępne na naszej stronie internetowej. Życzymy duuużo zdrowia!

Drodzy Uczniowie ! Nie marnujmy czasu -uczmy się przez Internet. Warto odwiedzić następujące strony:

www.gov.pl/web/zdalne lekcje

http://www.xn--epodrczniki-vrb.pl/

CHEMIA
Klasa VII
Temat: Skład powietrza – powtórzenie.
https://epodreczniki.pl/a/powietrze---sklad-i-wla…/DqLDHkgp1
Praca domowa: Ćwiczenie nr 1
Klasa VIII
Temat: Metanol i etanol – powtórzenie.
Temat: Porównanie właściwości alkoholi.

 

BIOLOGIA :
klasa V
Temat: Grzyby – różnorodność, budowa, czynności życiowe.
https://epodreczniki.pl/a/grzyby/DTUlQhgeL
Praca domowa: Ćwiczenie 1 i 2
Klasa VI
Temat: Płazy – zwierzęta wodno-lądowe.
https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno…/DbCyM1YnM
Praca domowa: Polecenie 10.1 i 10.2
Klasa VII
Temat: Oddychanie komórkowe – powtórzenie.
https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaa

Temat: Układ oddechowy i jego funkcje – powtórzenie.
https://epodreczniki.pl/a/uklad-oddechowy-i-jego-…/DpduCQG5g
Praca domowa: Ćwiczenie 2 i 3.
Klasa VIII
Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność – powtórzenie.
https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-zjadani/D17dzZ3q5
Praca domowa: Polecenie 7.1

PRZYRODA - klasa IV
Temat: Składniki pogody i jak je mierzyć. 
https://epodreczniki.pl/a/jak-mierzymy-skladniki-pogody/DCwVIvYlg
Praca domowa: Polecenie 1.2
 

Nie zapominamy również o naszych maluszkach. Dlatego bardzo proszę, aby Rodzice w miarę możliwości utrwalali z dziećmi poznane do tej pory wiadomości i wykonywali ćwiczenia manualne ;). Pozdrawiam wszystkich i zyczę duuużo zdrowia! Uważajcie na siebie! B. Wąchała

https://eduzabawy.com/karty_pracy/… 

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/…

 https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/kwiecien/wielkanoc/karty-pracyw1/?fbclid=IwAR27iwb8wn0DmZArbVOjnOKVxAKWhgTltHslMiFLEkF3WgT_SSRtlqY8DvQ

Witaj wiosno! 16.03. – 20.03.2020r.

 1. 1.      Temat: Odgłosy wiosny.

- doskonalenie słuchu fonemowego;

-uwrażliwianie na świat przyrody

Praca z Kartami Pracy(KP) 3.24, KP3.26, Wyprawka(W)25.

 1. 2.      Temat: Wiosna na widelcu.

- poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;

- wprowadzenie litery G,g

Praca z KP3.25, KP3.27, w wyprawce znaleźć i ozdobić w dowolny sposób literkę G.

 1. 3.      Temat: Od motyla do gąsienicy.

- zapoznanie z cyklem życia motyla;

- ekspresja twórcza

Praca z KP3.28, W.55.

 

 1. 4.      Temat: Ślimak, ślimak, pokaż rogi.

- poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;

- doskonalenie sprawności manualnej

Praca plastyczna - „Ślimak z gazety” – dzieci tworzą ślimaka z papieru kolorowego lub kolorowych gazet.

Zabawy z wykorzystaniem W 25.

 1. 5.      Temat: Żegnamy zimę.

- zapoznanie z tradycją topienia Marzanny;

- ekspresja twórcza;

- uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie

Praca plastyczna - „Drzewo z bibuły” – dzieci tworzą wiosenne drzewo.

Księga zabaw (KZ) str.50 – 52.

Udanej zabawy J

DRODZY RODZICE! PROSIMY O ŚLEDZENIE STRON NASZEJ SZKOŁY, GDZIE NA BIEŻĄCO WRZUCANE SĄ ZADANIA DLA UCZNIÓW. ŻYCZYMY DUZO ZDROWIA!

Klasa IV

Technika: - 2 lekcje

 

W wyszukiwarce internetowej wyszukać :

BRD karta rowerowa – następnie wybrać karta rowerowa – to proste

na tej stronie przeanalizować :

-zmiana pasa ruchu

- włączanie do ruchu

- wymijanie

- omijanie

- wyprzedzanie

 

W podręczniku w temacie 7 „Manewry na drodze” wykonać w zeszycie zadania: 1,3, 8, (9 i 11 – dla chętnych)

 

 

Klasa V

Technika:

Temat1 : Budujemy model żaglówki– podręcznik str. 77 -78

Zapisz w zeszycie

 1. Plan pracy:
 2. Materiały:
 3. Przybory i narzędzia

Wykonaj żaglówkę wg planu.

Temat2 : Funkcje i zadania odzieży – podręcznik str. 82 - 84

Wypisz w zeszycie funkcje odzieży i podaj po kilka przykładów tej odzieży.

Możesz wykonać zadanie 4.1str.84 (dodatkowo)

 

 

Klasa VI

Technika:

 

Temat1 : Budowa urządzeń technicznych – podręcznik str. 213-216

zad. 2.1, 2.2, 2.3

np. zad 2.1

 1. przekładnia pasowa -zmiana prędkości obrotowej,
 2. przekładnia cierna -zmiana kierunku ruchu i prędkości obrotowej,
 3. …...
 4. …..

Przeanalizuj instrukcję obsługi jednego z tych urządzeń i wypisz najważniejsze zasady jego użytkowania.

Temat2 : Schematy blokowe urządzeń technicznych- podręcznik str.: 217-219

zad.3.1, 3.2, 3.3

Klasa VIII – informatyka – 2 godziny

Na stronie wydawnictwa Migra opracować temat 13 – Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym

www.Migra – strefa ucznia – wybierz podręcznik -praca samodzielna – temat 13 . – Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym - pobierz temat

zadania: 1, 2, 3

Można pracować w programach online lub pobrać bezpłatnie program i zainstalować

Klasa VII – informatyka – 2 godziny

Na stronie wydawnictwa Migra opracować temat 14 – Komórka, adres, formuła.

www.Migra – strefa ucznia – wybierz podręcznik -praca samodzielna – temat 14 Komórka, adres, formuła. – pobierz temat

zadania: 4, 5

Można pracować w programach online lub pobrać bezpłatnie program i zainstalować

Klasa VI – informatyka – 2 godziny

Na stronie wydawnictwa Migra opracować temat 8 – Zabawy z algorytmami

www.Migra – strefa ucznia – wybierz podręcznik -praca samodzielna – temat 8 Zabawy z algorytmami – pobierz temat

Można pracować w programach online lub pobrać bezpłatnie program i zainstalować

ass=MsoNormal>www.Migra – strefa ucznia – wybierz podręcznik -praca samodzielna – temat 8 Kompozycje, historyjki i gry w języku Scratch– pobierz temat

 

Temat 1: Programujemy historyjkę. Str. 85

Temat2 :Tworzymy grę dla jednego gracza. Str. 88

 

Można pracować w programach online lub pobrać bezpłatnie program i zainstalować

Klasa V – informatyka 2 godziny

Na stronie wydawnictwa Migra opracować temat 8 (punkt 4 i 5) – Kompozycje, historyjki i gry w języku Scratch

www.Migra – strefa ucznia – wybierz podręcznik -praca samodzielna – temat 8 Kompozycje, historyjki i gry w języku Scratch– pobierz temat

Temat 1: Programujemy historyjkę. Str. 85

Temat2 :Tworzymy grę dla jednego gracza. Str. 88

 

 

Klasa IV – informatyka 2 godziny

Na stronie wydawnictwa Migra opracować temat 8 – Sterujemy duszkiem na ekranie

www.Migra – strefa ucznia – wybierz podręcznik -praca samodzielna – temat 8 Sterujemy duszkiem na ekranie – pobierz temat

Można pracować w programach online lub pobrać bezpłatnie program i zainstalować

Temat: Komunikacja interpersonalna - umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem.

Na podstawie informacji z podręcznika (str 99-102) przygotuj odpowiedzi na poniższe pytania. Zapiszcie je w zeszycie do edb. Zadania te będę sprawdzała.

1,Wyjaśnij co to jest empatia?
2,Dlaczego umiejętność radzenia sobie ze stresem jest bardzo ważna.
3, Empatia jakie działania sprzyjają nawiązywaniu kontaktów, a jakie blokują.
4,Wyjaśnij jak rozumiesz pojęcie normy społecznej. Podaj przykład norm obowiązujących w szkole.
5, Jak myślisz czy życie bez określenia norm byłoby możliwe?


w razie pytań piszcie hawelhp@poczta.fm

DRODZY RODZICE! BARDZO PROSIMY, ABY DZIECI NADRABIAŁY ZALEGŁOŚCI, KTÓRE SĄ UMIESZCZANE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW. DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY DUUUŻO ZDROWIA :)

Matematyka klasa IV – VIII

Klasa IV

1.Prostokąty i kwardaty

Podręcznik:      zad. 1, 4, 5, 6, 7 a, c,  Czy już umiem? zad 2   str. 19-20

Ćwiczenia:        zad. 1, 2, 4, 8   str. 80

2.Proszę zapoznać się materiałem z epodręcznika: Wielokąty  ich własności i rodzaje. https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-ich-wlasnosci-i-rodzaje/DXNLaXAGX , następnie zapisać w zeszycie notatkę („Ważne”  z powyższego tematu), a także wykonać w zeszycie ćwiczenie nr. 2 (tabelka).

 

Klasa V

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych

Podręcznik:    zad. 7, 8 str. 25, Czy już umiem? str. 27

                         

Ćwiczenia:     zad. 1 – 9 str. 96-98

                    

 

Klasa VI

Podręcznik:  przeanalizować  w własnym zakresie wszystkie przykłady i rozwiązać  w zeszycie zadania
                       z  tematu „Tabele” i „Diagramy i wykresy” tj. str. 142 – 154

 

 

Klasa VII

Mnożenie sum algebraicznych przez jednomian

Podręcznik: przeanalizować  w własnym zakresie wszystkie przykłady (str.201 – 204”) i  rozwiązać
                       w  zeszycie: ćwiczenie 1 -6 oraz zad. 1 str. 202 – 205

Ćwiczenia: uzupełnić wszystkie zadania str.70 – 78

 

Klas VIII

Dział : Powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej

Podręcznik:   str. 222 - 263    !!!!!

Zapoznać się z przesłaną na maila prezentacją „Ostrosłupy” oraz przekazaną na lekcji notatką na kartce.

 

Uczniowie klasy VIII mogą konsultować się indywidualnie lub grupowo z nauczycielem (max 3 os.) za pomocą Messenger,  najlepiej w godzinach 10.00 – 12.00. Grupa „Lekcje z matematyki”

 

Konkurs „Kangur” odbędzie się w innym terminie tj. 16.04.2020r

Fizyka klasa VII- VIII

Klasa VII

1.Podręcznik: zad. 4-6 str. 134 oraz zad. 1-3 str. 154.

2.Proszę zapoznać się tematem z epodręcznika: Ruch jednostajny prostoliniowy. Następnie wykonać w zeszycie polecenie 6.1 oraz zadania podsumowujące nr. 3 i 4.

 

Klasa VIII

1.Podręcznik:    zad. 1-3 str. 200

                        zad. 1-6 str. 204-205

                        zad. 1-8 str. 205-206

2.Proszę zapoznać się z tematem z epodręcznika:

Podsumowanie wiadomości o ruchu drgającym.

Następnie wykonać w zeszycie zadania nr. 2,3,5 i 13.

Język angielski zadania do pracy indywidualnej dla klas IV-VIII

Klasa IV,
Zagadnienia z zakresu czasu present simple oraz przysłówków częstotliwości:
https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exer
https://agendaweb.org/…/present-simple-interrogative-exerci
https://agendaweb.org/verbs/present-simple-negative.html

Klasa V,
Zagadnienia z zakresu czasu past simple oraz czasowników nieregularnych:
https://agendaweb.org/verbs/past_simple-exercises.html
https://agendaweb.org/…/past-simple-affirmative-exercises.h
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-questions.html
https://agendaweb.org/verbs/past-simple-negative.html

Klasa VI,
Zagadnienia z zakresu czasu present perfect oraz czasowników nieregularnych:
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exe
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exe
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exe
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exe
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exe
https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html
https://first-english.org/…/05_present_perfect_irrregular_v
https://www.englisch-hilfen.de/…/present_perfect_negation.h
https://www.englisch-hilfen.de/…/questi…/present_perfect.htm

Klasa VII,
Zagadnienia z zakresu trybów warunkowych 0, 1 oraz 2. Zaimki wskazujące. Pisanie maila formalnego:
https://agendaweb.org/grammar/demonstratives-exercises.html
https://www.perfect-english-grammar.com/zero-conditional-ex
https://agendaweb.org/verbs/conditional-first-exercises.html
https://speakin.pl/e-mail-formalny-po-angielsku/
https://ellalanguage.com/bl…/jak-napisac-email-po-angielsku/

Klasa VIII,
Tak jak ustalaliśmy przerabiacie dwa kolejne działy repetytorium.

Informacja dla uczniów klas V-VIII (język polski):
W związku z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych i szkól wyższych, przekazuję zestaw zadań do wykonania w czasie pobytu w domu.
Proszę wykonać następujące zadania w zeszycie ćwiczeń – te, których nie wykonywaliśmy w czasie lekcji – ze stron:
klasa V – strony: 9-11, 21-37, 39-40, 62-73
zadanie (wypracowanie) – kartka A4: „Dalsze losy niewidomej dziewczynki”. Zredaguj opowiadanie twórcze na podstawie „Katarynki” B. Prusa. Pamiętaj o wprowadzeniu elementów opisu oraz dialogu (rozmowę zapisz, stosując myślniki). Co najmniej 120 słów.
klasa VI – strony: 6-18, 28-37, 55-73, 140-142
zadanie – Zredaguj zaproszenie na spotkanie z Netem i Felixem, podczas którego zaprezentują swoje wynalazki. Pamiętaj o stylu i kompozycji zaproszenia oraz poprawności zapisu.
klasa VII – strony: 6-65, 238-247
Uwaga! Zaproszenie na ślub Klary i Wacława proszę zapisać na oddzielnej kartce.
klasa VIII – strony: 6-54, 120-144, 180-193, 216-219, 227- 232. zadanie – do wyboru jeden z tematów (A4):
1. Ludzie pożądają bogactwa i władzy. Rozważ twierdzenie, odwołując się do wybranej lektury obowiązkowej. Wykaż się jej dobrą znajomością. Co najmniej 200 słów. (rozprawka).
2. Wyobraź sobie, że jesteś Jackiem Soplicą. Napisz opowiadanie z elementami opisu przeżyć, w którym przedstawisz własne dzieje. Wykaż, że dobrze znasz treść lektury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słow. Kolejne zadanie uczniowie klasy VIII otrzymają 24 marca – na grupę klasową (messenger).
Ponadto proszę także korzystać ze stron: lektury.gov.pl, epodreczniki.pl, cke.gov.pl , gwo.pl (strefa ucznia)– jest tam wiele materiałów do ćwiczeń, a także włączać program TVP Kultura – ekranizacje lektur szkolnych...
Przypominam również o czytaniu lektur (pozostało 5 tygodni). Inormacje te zostały również udostępnine poprzez komunikator messenger – na grupach klasowych.

 1.Proszę przeczytać lekturę,, Pionokio", zaznaczyć fragmenty dotyczące wyglądu i cech charakteru głównego bohatera. 2. Nauczyć się na pamięć wiersza pt. "Miasteczko", str. 161,podr. 3. Utrwalać wiadomości dotyczące czasownika. 

Styczeń to miesiąc zimowy, pełen mroźnych chwil, ale są w nim jednak takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu - to Święto naszych Kochanych Babć i Dziadków. Kiedyś każdy z nas był dzieckiem i pamięta, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają dziadkowie. Obchodzone 21 stycznia Święto Babci i dzień później Święto Dziadka  to symboliczna uroczystość w kalendarzu Szkoły Podstawowej w Maszkowicach. Tak naprawdę każdego dnia w roku, dziadkowie myślą i troszczą się o swoje wnuki. To właśnie oni potrafią cierpliwie wysłuchać zwierzeń i marzeń, które rodzą się w małych główkach dzieci. W tym roku ta niecodzienna uroczystość odbyła się 24 stycznia 2020r. Zaproszeni goście, kochani Seniorzy, licznie przybyli w szkolne mury naszej szkoły, gdzie wypatrywały ich podekscytowane i roziskrzone oczy wnucząt. Były więc występy wokalne, taneczne i recytatorskie. Mali artyści z przejęciem prezentowali swoje umiejętności, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Uroczystość zwieńczył słodki poczęstunek, podczas którego nie brakowało okazji do rozmów i wspomnień. Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich Babć i Dziadków. Dzień, w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości…

18 stycznia 2020r. odbył się już po raz XVI Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych "Sądeckie Kolędowanie" w Mystkowie. Uczestniczyli w nim uczniowie z naszej szkoły w składzie: Jakub Baziak, Konrad Słabaszewski i Konrad Wójcik, którzy po eliminacjach gminnych zostali zakwalifikowani do dalszego etapu powiatowego. Przygotowani przez p. Beatę Wąchałę  zaprezentowali grupę kolędniczą "Z gwiazdą" i zajęli III miejsce w swojej kategorii wiekowej. 24 grup kolędnicze, w tym 8 dziecięcych, 4 młodzieżowych i 12 tworzonych przez dorosłych wzięło udział w przeglądzie. Występy oceniała komisja artystyczna pod przewodnictwem etnografa Magdaleny Kroh. Zauważyła ona, że przegląd jest świadectwem bogactwa tradycyjnej kultury ludowej regionu, służy podtrzymaniu zwyczajów bożonarodzeniowych i ma ogromne znaczenie edukacyjne, już w trakcie przeglądu mówiła, że tegoroczny konkurs ma niezwykle wysoki poziom. Prezentowane widowiska z roku na rok mają wyższy poziom merytoryczny i artystyczny, a grupy kolędnicze, reprezentujące powiat nowosądecki na ogólnopolskich konkursach zdobywają główne nagrody. Gratulujemy!!! :)

10 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku odbył się już po raz 30 Gminny Przegląd Grup Kolędniczych, mający na celu zachowanie oryginalnej i tradycyjnej formy obrzędu kolędowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy przygotowani przez panią Beatę Wąchałę zaprezentowali obrzęd pasterzy „Z gwiazdą” i zajęli I miejsce,  jednocześnie kwalifikując się do Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych, który odbędzie się w Mystkowie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni.

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole.

Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść...

Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia...

To noc wyjątkowa... Jedyna... Niepowtarzalna... Noc Bożego Narodzenia...

Boże Narodzenie to też jednak czas na chwilę odpoczynku od gonitwy, codziennych spraw, refleksji na Miłością, która w tym magicznym czasie rodzi się w sercu każdego z nas. W tak świątecznym nastroju i adwentowym wyczekiwaniu na Miłość cała społeczność szkolna miała okazję spotkać się na pięknym koncercie zorganizowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Maszkowicach. Koncert był świetną okazją do zaprezentowania swoich talentów przez dzieci i młodzież szkolną. Całość wystąpienia wzbogaciła magiczna dekoracja, pełna świątecznych symboli, ozdób, światełek i lampionów oraz motto spotkania: „Niech kolęda serca budzi”. Prowadzący koncert złożyli wszystkim obecnym świąteczne życzenia, spokoju, radości ze wspólnego przebywania w rodzinnym gronie, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję charytatywną na rzecz dzieci z parafii na Ukrainie. Warto pomagać!!!

" Powrót do korzeni"- pod takim hasłem odbyło się w naszej szkole kolejne spotkanie z Franciszkiem Opydem- poetą, który wywodzi się z Maszkowic. Uczniowie kl.6-8 z zainteresowaniem wysłuchali jego opowieści o sztuce pisania i o tym,jak ważna jest w życiu realizacja swoich pasji i marzeń.Początki jego przygody z poezją sięgają lat szkolnych ,ale jak sam podkreślił, pisał wtedy "do szuflady". Z biegiem czasu jego twórczość była coraz bardziej dojrzała i różnorodna tematycznie,a talent został zauważony i doceniony.Obecnie,na swoim koncie,ma bogaty dorobek literacki,napisał ponad 2900 wierszy,które zamieszczone są w licznie wydanych tomikach poetyckich.Pomimo,że od kilkudziesięciu lat mieszka na Śląsku, wiele jego utworów poświęconych jest gminie Łącko,rodzinnej miejscowości i szkole.Obecnie pan Franciszek jest już na emeryturze, Ale nadal tworzy,uczestniczy też w wielu spotkaniach autorskich na Śląsku i Sądecczyźnie.

Chociaż za oknami brak śniegu, to nastrój świąteczny zagościł już w naszej szkole. W tym wyjątkowym dniu, pojawili się również uczniowie, którzy w swoim stroju mieli coś czerwonego, czyli mikołajowego. Tradycyjnie, jak co roku, tego dnia, panował u nas szczególny klimat, przede wszystkim za sprawą szanownego Gościa - Mikołaja. Był to dobry znak, świadczący o tym, że dzieci były grzeczne i zasłużyły na prezenty. Mikołaj dotarł do szkoły z workiem pełnym niespodzianek, co nasi uczniowie przyjęli bardzo entuzjastycznie. Dla każdego znalazła się niespodzianka i dla młodszego i dla starszego, i dla grzecznego i mniej grzecznego. Było dużo radości i uśmiechów. Przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza najmłodszych dzieci potwierdziły, że z niecierpliwością na niego czekały. Spotkanie z Mikołajem minęło bardzo szybko i sprawiło dzieciom wiele radości i wrażeń.

Już po raz szósty w naszej szkole 5 grudnia odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko „Gmina Łącko – poznajmy ją bliżej” dla uczniów klas IV – VIII. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół Gminy Łącko. Organizatorami konkursu były p. Beata Wąchała i p. Cecylia Zbozień. Patronat nad konkursem objął wójt gminy – Jan Dziedzina. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o gminie, w której mieszkamy, ukazanie elementów i cech środowiska lokalnego, poznanie historii i miejsc związanych z historią gminy, poznanie tradycji poszczególnych sołectw, poznanie sylwetek ciekawych ludzi związanych z życiem gminy oraz umiejętność określenia położenia gminy na tle kraju, województwa i powiatu. Komisja konkursowa w składzie: Bernadetta Wąchała-Gawełek, Elżbieta Majerska, Beata Wąchała, po dokonaniu analizy i poprawy 20 testów wyłoniła najlepszych uczestników. W czołówce znalazły się następujące osoby:
miejsce I – Alicja Turek ZSP Kadcza
miejsce II – Tomasz Duda ZSP Czarny Potok
miejsce III – Justyna Mrówka SP Maszkowice
Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Łącko - p. Jana Dziedzinę, Przewodniczącą Rady Gminy Łącko - p. Bernadettę Wąchała - Gawełek, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Łącko – p. Elżbietę Majerską, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, Gminny Ośrodek Kultury – p. Józefa Strączka, Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku, Łącki Bank Spółdzielczy, K. i A. Skutów, A. i L. Pasoniów oraz pamiątkowe dyplomy. Należy dodać, że poziom był bardzo wyrównany i zwycięzców dzieliła niewielka różnica punktów od pozostałych uczestników. Wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy ogromnej wiedzy o naszej Gminie i życzymy kolejnych sukcesów. Mamy nadzieję, że spotkamy się znów za rok.

Dzisiaj klasa II i III obchodziła szkolne andrzejki. Najpierw w szkole odbyły się wróżby,a potem pojechaliśmy na kręgle do Szklarni do Gołkowic. Dzieciaki bawiły się wyśmienicie. Do szkoły wróciły zadowolone i szczęśliwe.

„Miś jest mały i puchaty
Miś jest fajny i kudłaty
Miś jest gruby jak ta kula
Misia zawsze się przytula.”
Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe Misie opanowały naszą szkołę. Przybyły one ze swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, świętować i uczyć. W dniu 26.11.2019r. przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia . Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem- Misiem. Przybyły misie małe, duże, bardzo duże, białe, różowe, zielone wprost bajecznie kolorowe a każdy był piękny i wyjątkowy. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię Święta Pluszowego Misia, wspólnie bawiły się przy piosenkach. Dla dzieci w tym dniu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne, konkursy, quizy, misiowe tańce. Po zakończeniu imprezy dzieci ozdabiały „Misiowe ciasteczka”. Ten dzień pełen był uśmiechu oraz radosnej, wspólnej zabawy a każde dziecko z dumą przedstawiało kolegom i koleżankom swojego ukochanego misia.

Klasy I-III przystąpiły do ogólnopolskiego programu "Zdrowo jem - więcej wiem", którego formuła spójnie wpisuje się w treści podstawy programowej MEN dla klas I-III. Celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu. Dzieciaki przez 2 tygodnie przynosiły do szkoły owoce i warzywa, z których przygotowały owocowe chipsy, soki, galaretki, sałatki owocowe, kompoty, pieczone warzywa. Wierzymy, że nasi uczniowie zdobyły wiedzę o zdrowym odżywianiu, poznały prawidłowe nawyki żywieniowe, a także zdobyły cenne umiejętności takie jak praca w grupie.

Dzieci klas 0a, 0b i I uczestniczyły w super zabawie andrzejkowej w Nibylandii w Łącku.

Delegacja Zespołu Regionalnego "Mali Maszkowianie" wraz z nauczycielami: p. Beatą Wąchałą i p. Piotrem Matusiewiczem uczestniczyła w XI Rekolekcjach Góralskich "Wiara w Boga ostoją naszej Góralskiej Tożsamości".

14 listopada 2019r. gościliśmy w naszej szkole pracownika Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-VIII oraz oddziału przedszkolnego. Pan Policjant mówił o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły, omówił zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz jak należy poruszać się po chodniku, prawidłowo przechodzić przez jezdnię, korzystać z sygnalizacji świetlnej, jeździć rowerem, jak również podróżować samochodem. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali dużo pytań oraz dzielili się doświadczeniami. Spotkanie przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz bezpiecznych wśród dzieci i młodzieży.

W dniu 09.11.2019 na hali sportowej w Łącku nasza drużyna w składzie Karol B. Krystian W. Dominik K. Konrad W. Karol J. Wiktor C. Krystian K. Łukasz Z. wywalczyli 3 miejsce w Gminnych Mistrzostwach w Unihokeja.

W historii Polski, tak się składa,

był kiedyś ponad wiek niewoli.

Jedenastego listopada

nasz kraj z niewoli się wyzwolił.

I wtedy myśl powstała taka,

by przez szacunek dla przeszłości

ten dzień na zawsze dla Polaka

pozostał Dniem Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków dzień, który zajmuje szczególne miejsce
w kalendarzu. 11 listopada 1918r., po 123 latach niewoli, nasz kraj ponownie zaistniał
na mapach Europy i świata, a naród polski cieszył się upragnioną wolnością. Dlatego też uczniowie klasy 5 Szkoły Podstawowej w Maszkowicach 8 listopada zaprezentowali program artystyczny, w którym oddali hołd tym, którzy walcząc „w dwóch wrogich sobie szańcach”, złożyli swe życie na ołtarzu ojczyzny.

Lekcję patriotyzmu rozpoczęli od odśpiewania hymnu narodowego oraz przybliżenia okoliczności, które zapoczątkowały upadek ojczystej ziemi. Z kolei tym, którzy szli
 z Krakowa z Kościuszką, którzy walczyli i ginęli na szańcach Woli oraz pod Ignacewem,
a także tym, którzy ginęli w śniegach Syberii uczniowie dedykowali dalszą część programu.

Był taki rok - rok 63. Śnieżył się styczeń

Poszli niepomni przestrogi obliczeń.

Poszli, by walczyć najgodniej, najprościej.

Życie położyć przy budowie dzieła,

Które się zwało wskrzeszeniem wolności,

I krzyknąć światu – „Polska nie zginęła.”

Polacy nigdy nie chcieli pogodzić się z utratą niepodległości. Walczyli i ginęli w obcych armiach z wiarą, że zmagania te przyniosą Polsce niepodległość. I szli na wojnę, wierząc,
że spełnią się ich marzenia.

(…) O synu mój, na wszystkich frontach,

Od płowej Wisły aż po Ren,

Przy zapalonych stojąc lontach

My swój o Polsce śnimy sen...

 

I oto sen się spełnił. Zmagania wojenne trwały ponad cztery lata i zakończyły się klęską Austrii i Niemiec oraz rewolucją w Rosji, której przywódcy uznali prawo narodu polskiego do niepodległości. A wszystko zaczęło się w 1914r. – 6 sierpnia z krakowskich Oleandrów wyruszyła gromada młodych zapaleńców, którzy byli gotowi „rzucić na stos swój życia los”. Dowodził im Józef Piłsudski – człowiek, który był wówczas ucieleśnieniem wszystkich narodowych nadziei.

Polacy, odzyskując niepodległość po 123 latach niewoli, po raz kolejny udowodnili,
że zasługują na miano jednego z najbardziej niestrudzonych i  najbardziej dumnych narodów świata.

Akademia ta to nie tylko ukazanie trudnej i żmudnej drogi Polaków do niepodległości. 

To kształtowanie uczuć patriotycznych  oraz  budowanie postawy szacunku dla ludzi
i symboli narodowych, a także inspirowanie do refleksji nad przeszłością narodu polskiego oraz podejmowania odpowiedzialności za jego przyszłość.

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

Dziękujemy za wizytę ojcu Kaszubie i kolejne ciekawe spotkanie.
Po wysłuchaniu prelekcji o misjach mieliśmy okazję uczestniczyć również w mszy świętej prowadzonej przez księdza misjonarza.

W poniedziałek 4.11.2019r. grupa 5 i 6 – latków wraz z nauczycielkami: p. Beatą Wachałą,p. Agatą Gromalą i p. Heleną Sobczak wybrała się na spacer pod pomnik poległych w wojnie z hitlerowcami i cmentarz choleryczny. Okres ten, to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas, czas na rozmowę dotyczącą szacunku dla zmarłych i o stosownym zachowaniu się w takim miejscu, jakim jest cmentarz. Dzieci tego dnia zapaliły znicze na mogiłach, również pomodliły się za poległych, wspominając przy tym swoich bliskich zmarłych.

Dnia 29 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Maszkowicach odbył się Konkurs Piosenki Obcojęzycznej zorganizowany przez p. Joannę Trzepak i p. Tymoteusza Demskiego. W konkursie wykonać można było utwór w dowolnie wybranym przez uczestnika języku obcym. Do udziału zgłosiło się 12 uczestników. Wszystkie występy oceniało jury w składzie:
p. Beata Wąchała, p. Joanna Trzepak i p. Piotr Matusiewicz. Uczestnicy na swoje wykonania wybrali język angielski i hiszpański. Zdecydowaną większość stanowił jednak język angielski. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a ilość chętnych przeszła najśmielsze oczekiwania ku uciesze organizatorów. Młodzi wykonawcy włożyli wiele pracy i trudu w swoje wykonania. Jury po burzliwych naradach postanowiło przyznać następujące nagrody:
I miejsce – Emilia Skut kl. IV,
II miejsce – Karol Babik, Krystian Wojtyczka kl. V,
III miejsce – Izabela Jawor, Gabriela Piksa kl. V,

III miejsce – Mateusz Cabała kl.V
Serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom ich wspaniałych występów, a zwycięzcom gratulujemy zdobytych miejsc. Wszyscy byliście wspaniali. Mamy nadzieję, że Konkurs Piosenki Obcojęzycznej na stałe zapisze się w tradycji naszej szkoły. Z tym większą nadzieją zapraszamy za rok do udziału w kolejnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej.

29 października przedszkolaki z klas 0 obchodziły swoje święto – Dzień Przedszkolaka. W tym dniu maluchy przygotowane przez swoje panie: p. Agatę Gromalę i p. Beatę Wąchałę zaprezentowały krótki program artystyczny, a po nim nastąpiło uroczyste ślubowanie i wręczenie dyplomów. Na dzieci czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Wśród nich znalazły się między innymi gry i zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, konkursy, zawody sportowe, zabawy przy muzyce. Na zakończenie dzieci udały się do sali na poczęstunek. Wszyscy bawili się znakomicie, a zadowolenie nie znikało z twarzy przedszkolaków. Z pewnością ten szczególny dzień na długo pozostanie w pamięci każdego dziecka.

Dnia 23 października uczniowie klas 4-8 naszej szkoły udali sie na wycieczkę do Rytra i Krynicy - Zdrój. W Rytrze zwiedzili ruiny średniowiecznego zamku na wzgórzu zbudowanego na przełomie XIII - XIV wieku. Obecnie zamek w Rytrze przeszedł gruntowny remont i prezentuje się wspaniale. Następnie Doliną Popradu udali sie do Krynicy - Zdrój. W Krynicy spacerowli po pierwszej w Polsce Wieży Widokowej w koronach drzew. Wieża ma wysokość prawie 50 metrów. Wędrując po ścieżce można podziwiać zalesione wzgórza pasma Jaworzyny.

W czwartek (24 października) uczniowie klas II naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej w Maszkowicach. Uczniowie wysłuchali krótkiej inscenizacji o smutnej książce. Dowiedzieli się co należy zrobić, aby książka już nigdy się nie smuciła, a na jej twarzy zawsze gościł uśmiech. Dzieci mogły pochwalić się swoją wiedzą na temat poszanowania książek. W towarzystwie starszych koleżanek i kolegów z klasy III poznali zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Potem wszyscy zostali pasowani na czytelników przez dyrektora Antoniego Łazarza. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało okolicznościowy dyplom. Mamy nadzieję, że od tej pory każdy dzieciak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.

W dniu 22 października 2019 r. odbył się apel pt. ,,Zdrowy Styl Życia'' z okazji przypadającego Światowego Dnia Żywności przygotowany przez uczniów klasy VII pod kierunkiem p. Cecylii Zbozień. Apel miał na celu popularyzację oraz promocję wśród dzieci i młodzieży zdrowych nawyków, takich jak prawidłowa dieta i aktywność fizyczna. Jest wysoce prawdopodobne, że pozwolą one uniknąć problemów  ze zdrowiem w przyszłości. Prowadząc zdrowy styl życia, szczególnie od najmłodszych lat, możemy ograniczyć wystąpienie wielu chorób, w tym nadwagi.

W szkolnym kalendarzu uroczystości szczególne miejsce ma Dzień Papieski. Hasło tegorocznego XIX już Dnia Papieskiego brzmiało „Wstańcie, chodźmy!”. W naszej szkole obchodziliśmy go 17 października, czyli w 41 rocznicę wyboru księdza Karola Wojtyły na papieża. W tym dniu pamięć o wielkim Polaku uczciliśmy uroczystym apelem. Nie zabrakło wspomnień o Papieżu, Jego zdjęć czy fragmentów przemówień. Szczególną uwagę chcieliśmy zwrócić na naukę Jana Pawła II, którą kierował do dzieci i młodzieży, ukazać relacje, jakie łączyły Papieża z najmłodszymi. Przypomnieliśmy dzieciństwo Karola Wojtyły, które nie było kolorowe i usłane różami, a jednak pomogło Mu stać się Wielkim Człowiekiem, znanym na całym świecie i kochanym przez wszystkie narody. Jego wielka siła, którą czerpał od Boga i Matki Bożej prowadziła Go do najdalszych zakątków świata. Chcieliśmy pokazać, że niósł On nadzieję tam, gdzie Jej brakowało. Spotykał na swej drodze dzieci i młodzież, przed którymi stawiał trudne zadania, wierząc, że młodzi są nadzieją i przyszłością świata. Wierzył, że każdy może się zmienić, być dobrym i świętym. Dzięki tej wzruszającej prezentacji dzieci zobaczyły jak wielkim orędownikiem rodzin był święty Jan Paweł II.

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Ten wyjątkowy dzień dla polskiej edukacji ustanowiono 27 kwietnia 1972r. na mocy ustawy: Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą DZIEŃ NAUCZYCIELA, następnie w 1982r. zmieniono na DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. W ramach jego obchodów uczniowie dziękują nauczycielom, wychowawcom szkolnym oraz przedszkolnym, a także pracownikom zatrudnionym w jednostkach oświatowych za ich trud i zaangażowanie we wkładany w ich edukację trud i cierpliwość. W naszej szkole to święto obchodziliśmy bardzo uroczyście. 16 października uczniowie klasy IV wraz z nauczycielami p. Teresą Gancarczyk i p. Marią Kutwą przygotowali uroczysty apel z tej okazji. Przedstawili również krótką humorystyczną inscenizację, a następnie wręczyli kwiaty nauczycielom. Pan Dyrektor podziękował nauczycielom za trud i zaangażowanie wkładane każdego dnia w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Wszystkim nauczycielom i pracownikom z okazji ich święta życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z pracy.

Dnia 3 października  uczniowie klas 5-8 naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w Festiwalu Filmowym dla Dzieci i Młodzieży „KinoJazda”. Przed rozpoczęciem seansu mogliśmy podziwiać przygotowaną w foyer kina wystawę „Alebrijes”. Alebrijes to niezwykłe rzeźby zrobione z papier-mâché i przedstawiające baśniowe stworzenia, których kształt odzwierciedla kreatywność i wyobraźnię meksykańskich artystów. Następnie pełni wrażeń i ciekawi, co nas jeszcze czeka, zajęliśmy miejsca w sali kinowej. Tym razem wraz z Rosie i jej mamą przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania. Poznaliśmy pomysłowego Moussę – sąsiada, początkującego rapera, który marzy o tym, żeby być „kierowcą pociągu”. To on pokazał Rosie swój świat, zarówno leżąc na łące i licząc przejeżdżające pociągi jak i z dachu wysokiego budynku, w którym mieszkają. Dziewczynka siłą wyobraźni próbuje ubarwić szarą rzeczywistość, a chłopiec stara się jej pomóc przegonić smutki. Jednakże największym marzeniem Rosie było rozwiązanie zagadki tajemniczego zniknięcia swego taty i dalsze wspólne życie rodziców. Czy jej się to udało…? Czy spełniły się jej marzenia…? Wzruszająca opowieść o przywiązaniu, przyjaźni i miłości wywarła na nas ogromne wrażenie. Bogatsi o nowe doświadczenia, ale i pełni niedosytu wróciliśmy do szkoły. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach również będziemy brać udział w tym przedsięwzięciu, gdyż dobre kino nie tylko bawi, ale też urzeka, wzrusza i uczy.

Już po raz kolejny nasza szkoła uczestniczy w programie ogólnopolskim Śniadanie Daje Moc. Głównym zadaniem tego programu edukacyjnego jest zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Podsumowaniem programu jest, jak co roku, zorganizowanie w szkole Dnia Zdrowego Śniadania. W tym roku przedszkolaki zaplanowały go na 11 października. Od początku października rozpoczęły się przygotowania. Dzieciaki dowiadywały się podczas cyklu zajęć o konieczności racjonalnego odżywiania się, poznawały 12 zasad zdrowego żywienia, Piramidę Zdrowego Żywienia oraz rolę warzyw i witamin w codziennym jadłospisie. W końcu nadszedł długo oczekiwany dzień – 11 października...  Dzieci  przyniosły ze sobą wszystko, co jest niezbędne, aby przygotować „zdrowe śniadanie” tzn. świeże warzywa i owoce, masło, sery, ciemne pieczywo, soki, dietetyczne ciasteczka itp. Pamiętając o higienie i bezpieczeństwie przedszkolaki pod kontrolą swoich pań: Agaty Gromali, Beaty Wąchały i Eweliny Żyły przygotowali swoje śniadanie. Były to zdrowe, kolorowe i apetyczne kanapki oraz sałatka owocowa. Pan Dyrektor Antoni Łazarz pogratulował maluchom i wychowawcom pomysłowości, zaangażowania i kreatywności podczas pracy, życząc wszystkim SMACZNEGO! Dzieci z entuzjazmem przystąpiły do degustacji przygotowanych przez siebie zdrowych śniadań. Taki poczęstunek było dla nich prawdziwą frajdą. Na twarzach promieniał uśmiech i  zachwyt. Wyczarowali prawdziwe dzieła sztuki, które szybko znikały z talerzy. Pojawiło się wiele pomysłów na kolorowe i zdrowe kanapki. Śniadanie było przepyszne, urozmaicone, niecodzienne. Zrobione własnoręcznie, smakowało wyjątkowo … mniaaam palce lizać! Po takim posiłku nie było mowy, by ktoś odszedł od stołu głodny. Dzieci nabrały dużo energii i mocy, aby sprostać szkolnym obowiązkom. Była to niezapomniana przygoda edukacyjna na temat zdrowego odżywiania. Po zajęciach kulinarnych dzieci obejrzały film i zaśpiewały piosenkę związaną tematycznie ze zdrowym stylem życia. Mamy nadzieję, że wszyscy będą  pamiętać o tym, że „śniadanie” to najważniejszy posiłek dnia, dzięki któremu mamy energię do nauki i  zabawy oraz lepszej koncentracji podczas zajęć. Był to z pewnością udany dzień promujący zdrowie w naszej szkole.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, to święto które zostało ustanowione w 1999 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego, do 2007 roku święto było obchodzone corocznie w czwarty poniedziałek października a od roku 2008 przedłużono je na cały miesiąc. Dzieciństwo często kojarzy się nam z książkami czytanymi przez rodziców lub dziadków, a potem czytanymi samodzielnie. Dlatego też, w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych, zorganizowaliśmy w naszej szkole atrakcje związane z obchodami tego wydarzenia. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek szkolnych w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Tegoroczny Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek odbył się pod hasłem „WYOBRAŹ SOBIE…”. Zeszłoroczne święto obfitowało w konkursy, wystawki i akcje czytelnicze i dostarczyło nam wielu cennych obserwacji i informacji o naszych czytelnikach. Z tej okazji nasza biblioteka już po raz kolejny przygotowała liczne wydarzenie promujące czytelnictwo i działalność biblioteki. 9 października szkoła stała się „krainą bajek”, a uczniowie zamienili się w bajkowych bohaterów. Po korytarzach dumnie przechadzały się księżniczki, spacerowały wróżki i Czerwony Kapturek. Przybyli do nas zaproszeni goście, aby wspólnie uczcić to święto. Zaszczycili nas swoją obecnością: wójt gminy Łącko – Jan Dziedzina, przewodnicząca rady gminy Łącko – Bernadetta Wąchała – Gawełek, Katarzyna Gromala – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku, Antoni Łazarz – dyrektor szkoły, którzy wspólnie czytali dzieciom książki. Trzeba również przypomnieć, że w naszej bibliotece do końca miesiąca można obejrzeć wystawę starych wolumenów, która u starszego pokolenia wyzwala wspomnienia z lat szkolnych. Trwają także wybory na „książkę roku”. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do korzystania z naszego księgozbioru.

Nasza szkoła uczestniczyła w zbiórce elektrośmieci. Każdy uczeń mógł w niej wziąć udział i pozbyć się zalegającego w piwnicach, na strychach i w mieszkaniach starego sprzętu elektrycznego, takiego jak: sprzęt AGD, RTV, telefony, video, dvd, laptopy, komputery, monitory, baterie. Punkt bezpłatnego odbioru elektrośmieci znajdował się przy remizie OSP w Maszkowicach. Dzięki zbiórce placówka może doposażyć się w sprzęt sportowy lub biurowy. 

Uczniowie klas 0-III wybrali się ścieżką wzdłuż Dunajca na biwak do Łącka. Wszystkim dopisywał świetny nastrój, doskonałe samopoczucie i pomimo ponurej pogody dzieciaki bawiły się znakomicie przy wspólnym grillu.  

W dniu 20 września przeprowadzono apel na temat bezpiecznego zachowania się w szkole. Uczniowie klasy VIII przypomnieli starszym i młodszym kolegom jak bezpiecznie zachowywać się w szkole, jak zadbać o bezpieczeństwo podczas przerw lekcyjnych, którą stroną należy poruszać się po schodach. W czasie apelu zwrócono również uwagę na właściwe korzystanie z toalet szkolnych i zachowanie porządku w tych miejscach.

W dniu 5 września w naszej szkole odbyła się prelekcja na temat prawidłowego segregowania odpadów i recyklingu. Poprzez prezentację multimedialną wszyscy poznali skutki zanieczyszczania środowiska przyrodniczego. Uczniowie przypomnieli sobie w jaki sposób należy segregować domowe śmieci i odpady. Dzielili się swoimi doświadczeniami na temat segregacji śmieci. Przedszkolaki otrzymały drobne upominki i kolorowanki opowiadające o segregowaniu śmieci.

Rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który zapada w pamięci każdego ucznia na bardzo długo, a 1 września to powrót do szkolnej rzeczywistości i obowiązków. W dniu 2 września w Szkole Podstawowej w Maszkowicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Pan Dyrektor Antoni Łazarz serdecznie przywitał po wakacjach uczniów, rodziców i nauczycieli życząc wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym. Na tę uroczystość przybył również wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, który również zabrał głos i życzył wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.  Następnie Dyrektor przekazał zgromadzonym informacje o miejscu spotkania poszczególnych klas z wychowawcami.

Rozpoczynamy kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Jest to też czas kolejnych doświadczeń, umożliwiający pogłębianie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji.

Myśląc o przyszłości nie należy zapominać o przeszłości. 1 września to również tragiczna data w historii naszego kraju – rocznica wybuchu II wojny światowej.

We wtorkowe popołudnie 18 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość zakończenia szkoły przez 18 uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Maszkowicach.
W uroczystości wzięli udział tegoroczni absolwenci, rodzice, nauczyciele, uczniowie klasy siódmej, którzy żegnali swoich starszych kolegów oraz zaproszeni goście. Na początku po raz ostatni zaprezentowali się uczniowie klasy ósmej. Były popisy wokalne i artystyczne z nutką humoru i odrobiną nostalgii, było wzruszenie i radość. Absolwenci uczestniczyli do klasy, której wychowawczynią była pani Teresa Gancarczyk. Podczas akademii zostali wyróżnieni najlepsi uczniowie, którzy otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły świadectwa i nagrody, a wychowawczyni klasy podziękowała tym rodzicom, którzy szczególnie zaangażowali się w życie klasy i szkoły. Nagrodzeni zostali również laureaci konkursów i uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w innych dziedzinach sławiąc jej dobre imię. Następnie siódmoklasiści ciepło pożegnali starszych kolegów opuszczających mury naszej szkoły. Pan Dyrektor Antoni Łazarz życzył ósmoklasistom wielu sukcesów, zachęcał do podejmowania nowych wyzwań, ale też do wspomnień o swojej szkole i godnym jej reprezentowaniu. Tegoroczne pożegnanie klasy ósmej zapewne na długo pozostanie w pamięci ich uczestników.
 Dedykujemy im słowa piosenki:
„Ale to już było i nie wróci więcej
I choć tyle się zdarzyło to do przodu ,
Wciąż wyrywa głupie serce,
Ale to już było, znikło gdzieś za nami
Choć w papierach lat przybyło to naprawdę
Wciąż jesteśmy tacy sami…”

"Ludzie kultury stoją na straży najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości i tworzą przyszłość narodów. W ich rękach znajduje się cywilizacja."- Jan Paweł II
Z inicjatywy Gminy Łącko i Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku zorganizowano 15 czerwca po raz trzeci Dzień Działacza Kultury. W tym dniu w sali OSP w Łącku spotkali się przedstawiciele władz naszej Gminy oraz działacze i pracownicy kultury. Impreza była okazją do wręczenia podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność kulturalną naszej gminy. Znaleźli się wśród nich pracownicy instytucji kultury, twórcy ludowi, dyrektorzy szkół, kierownicy Zespołów Regionalnych działających na naszym terenie oraz wszyscy, dzięki którym kultura ludowa wciąż żyje. Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów skierowanych do zaproszonych gości, którzy na co dzień działają na rzecz rozwoju twórczości artystycznej, przygotowują różne wydarzenia, czy promują szeroko rozumianą kulturę.

Dnia 6 czerwca 2019r. p. Marzena Żelazko-Skoczeń i p. C. Zbozień zorganizowały szkolny konkurs czytelniczy:

 • „W fantastycznym świecie Narnii”  - przeznaczony dla uczniów klas IV-VI,
 • „Wśród bohaterów Zemsty” –  adresowany do uczniów klas VII-VIII.

W rywalizacji wzięło udział 15 osób w I kategorii oraz 8 uczestników w II kategorii. Nadrzędnym celem konkursu było mobilizowanie uczniów do czytania, pogłębianie ich ciekawości czytelniczej, a także popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
oraz  rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

„W fantastycznym świecie Narnii” :

Karol Jawor, kl. V – I miejsce,

Izabela Jawor, kl. IV – II miejsce,

Patrycja Łacna, kl. VI – III miejsce.

 

„Wśród bohaterów Zemsty”:

Anna Faron, kl. VIII – I miejsce,

Celina Kozik, kl. VIII – II miejsce,

Justyna Mrówka, kl. VII – III miejsce.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok J

W roku szkolnym 2018/2019 przystąpiliśmy do programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, który został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e- papierosów. Zajęcia realizowane są za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku dzieci. Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Dziecka. Podsumowaniem tej akcji był przeprowadzony w naszej szkole 4 czerwca bieg połączony z obchodami Dnia Dziecka, w którym wzięli udział uczniowie klas IV – VI. Wyniki nie były najważniejsze, ale wesoła zabawa. Mimo to każda klasa dawała z siebie wszystko, pamiętając jednocześnie o zasadzie fair play. A oto wyniki:

I miejsce kl. VI: Emilia Chwast, Karol Majkrzak, Adrian Bielak,

II miejsce kl. IV: Karol Babik, Dominik Kozielec, Krystian Wojtyczka,

III miejsce kl. V: Miłosz Bielak, Dawid Babik, Karol Jawor.

Zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń oraz sporą dawkę pozytywnej energii. Pozwoliły w miłej atmosferze spędzić dzień.

Dnia 1 czerwca 2019r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbył się VI Międzynarodowy Bieg Charytatywny. To już kolejna edycja projektu przygotowana przez społeczność akademicką WSB-NLU. Celem imprezy było zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację trzyipółletniego Dawida Cebuli mieszkającego w Maszkowicach. Dawidka i jego rodzinę można było wesprzeć, biorąc udział w biegu w jednej z pięciu kategorii biegowych. Uczniowie naszej szkoły także zaangażowali się w tę akcję, startując w następujących kategoriach:

 • uczniowie klas IV-VI – 600m,
 • uczniowie VII , VIII klasy SP i III gimnazjum – 1200 m.

Wszyscy wkładali całe swoje serce w to, by pomóc bratu naszych uczniów. Zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzy przemierzali wyznaczone trasy. Na szczególne brawa i uznanie zasługuje Paulina Piksa, która z łatwością pokonała dystans 1200 m i jako pierwsza dotarła do mety. Na uczestników czekały także różne atrakcje - koncert kapeli góralskiej Ciupaga, zespołu The Sunflowers, Kruca Banda, licytacje, loteria, animacje dla dzieci, pokazy taneczne, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy itp. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i włączyli się w ów projekt charytatywny. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli Dawidek otrzymał pomocną dłoń w walce z chorobą. Jesteście wspaniali!

W trosce o kształtowanie postawy patriotycznej, pani Teresa Matusiewicz – Łazarz oraz p. Marzena Żelazko – Skoczeń, zorganizowały konkurs poetycki „Moja Mała Ojczyzna słowem malowana”. Celem konkursu było upowszechnianie piękna języka artystycznego, rozwijanie uzdolnień literackich uczniów oraz pogłębianie  wiary we własne siły i umiejętności.

Biorąc pod uwagę zgodność z tematem, wartość literacką prac oraz samodzielność wykonania zadania, jury postanowiło wyróżnić następujące osoby:

Mateusz Cabała, kl. IV – Maszkowice – moje miejsce  na Ziemi

Emilia Chwast, kl. VI – Nasza Mała Ojczyzna

Izabela Jawor, kl. IV – Pikne te Maskowice

Klaudia Słabaszewska, kl. 8 - ***

 

Oto tekst utworu, który zagwarantował Mateuszowi I miejsce:

 

Maszkowice – moje miejsce na Ziemi

 

Choć wiele o niej wiecie,

To jest na tym świecie,

Ojczyzna dla mnie bliska,

Opowiem Wam o niej, ludziska.

      Mieszkam tutaj czasu sporo,

Mieszkać tutaj jest wesoło.

Mieszkam prawie całe życie,

Też się tego nauczycie.

Moje miejsce, cudna wioska,

Choć nie jest nadmorska.

Dunajec przez nią płynie

I nigdy w niej nie zginie.

Wiele łączy nas z historią,

Mamy wiele wspólnego ze starą Warownią.

Mieści się ona na Górze Zyndrama

I była kiedyś niepokonana.

Archeolodzy przybywają co roku,

By historii miejsca dotrzymać kroku.

Pracują ciężko dni całe,

Byś miał wspomnienia doskonałe.

Jest tyle pięknych tutaj widoków

I nie znajdziecie żadnych bloków.

Nic nie zasłania górek cudownych

I naszych sadów, jakże dostojnych.

Bo wioska nasza z sadów słynie,

A muzyka góralska w krwi jej płynie.

Sadownicy co lato owoce zbierają,

A muzykanci ciągle przygrywają.

Wszystkie lasy wokoło

Krzyczą nieraz: „Witaj szkoło!”

Kolorowe liście mają

I dni nauki umilają.

Szkoła nasza, niby mała,

Wielu uczniów wychowała.

Choć jej mury już zmienione,

Serce w niej nadal pozostawione.

Środkiem wioski strumyk płynie

Jak w bajkowej krainie,

W lato trochę dla ochłody,

Sąsiadom za to dla zgody.

Nasza wioska, fajna sprawa,

Tutaj zawsze jest zabawa.

Wszystkie dzieci razem chodzą,

Nigdy w grupie nie zawodzą.

Tu przyjaciół każdy ma,

Bo się każdy z każdym zna.

Nikt nie bawi się tu sam,

Tak, naprawdę – mówię Wam.

Moja mama stąd pochodzi

I się ze mną tutaj zgodzi,

Że jest pięknie na wsi mieszkać,

Choć nie chciała tu przyjeżdżać.

Teraz sercem jest tu całym,

Układ mamy doskonały.

My w zabawie figlujemy

I ją ciągle malujemy.

Malujemy usta mamy

Na czerwono jak u damy,

Bo góralka to z krwi i kości,

Chata nasza zawsze pełna gości.

Tylko w górach ta zasada,

Nie wyrzuci tu brat brata.

Miłość zawsze tu zwycięża,

Nie ma miejsca tu na węża.

Jeśli chciałbyś mieć na świecie

Taki właśnie swój raj – wiecie!

Do Maszkowic mych przybywaj

Swego życia nie zużywaj.

Życie tutaj przecież piękne,

Lecz dla wszystkich niedostępne.

Choćbyś zwiedził cały świat,

Wrócisz do nas jak nasz brat.

Maszkowice kocham szczerze,

W moją wioskę co dzień wierzę.

Nie mów nigdy o niej źle,

Bo to Ona wychowała Cię!

Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Wolinskiego Parku Narodowego. Obejrzeliśmy eksponaty zwierząt w Muzeum Przyrodniczym. Podziwialiśmy Jezioro Turkusowe na wyspie Wolin. Poczulismy się jako gwiazdy przechodząc Aleją Gwiazd w Międzyzdrojach, a z betonowego molo patrzyliśmy na port w Świnoujściu. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Katedrę w Kamieniu Pomorskim. Pożegnanie z morzem wywołało u nas smutek, że już musimy wracać do domu.

Kołobrzeg to piękne miasto. Mieliśmy okazję zobaczyć to dzisiaj. Z portu wyplynęliśmy w rejs po Morzu Bałtyckim statkiem Monika. W drodze powrotnej przejechaliśmy przez piękne nadmorskie miasteczko Trzebiatów. Wieczorem odbędzie się zabawa integracyjna z dzieciakami z Legnicy.

W dniu 22 maja gościliĹśmy u nas w szkole Maltańczyków z Nowego Sącza. Odwiedzili nas oni z pokazem ratowniczym i małym szkoleniem. Młodzież mogła skorzystać z bogatej wiedzy młdych ludzi oraz przypomnieć sobie zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci z użyciem i bez użycia AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny), ćwicząc na fantomach. Były to niezwyłe zajęcia, które uwrażliwiły nas na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyły w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać, ale w przyszłości być może mogą uratować czyjeś życie. Dziękujemy całemu Stowarzyszeniu Maltańczyków, a szczególnie ks. Andrzejowi za ciekawą lekcję i przeprowadzenie warsztatów.

Dziś były lody, niekończące się zabawy na świezym powietrzu, plażowanie i dyskoteka!!!

Kolejny dzień naszego pobytu nad morzem.
Rano po śniadaniu wyjechaliśmy na wycieczkę do Trzęsacz i Niechorze. W Trzęsaczu wzięliśmy udział w prezentacji multimedialnej na temat historii Kościoła na klifie i tutejszej miejscowoścci. Następnym punktem wycieczki była latarnia morska w Niechorzu. Znamy już kilka nadmorskich miejscowości Pustkowo, Pobierowo, Rewal, Trzęsacz, Niechorze.
Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń.

Klasy 2 i 3 rozpoczęły pobyt na zielonej szkole msza święta w Łukęcinie. Następnie przywitaliśmy się z morzem.

Światowy Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole, które odbyły się z lekkim opóźnieniem bo 13 maja 2019r. Organizatorki – panie: Cecylia Zbozień i Beata Wąchała przygotowały z tej okazji wiele atrakcji i niespodzianek, a w obchody Dnia Ziemi włączyły się wszystkie klasy. Najpierw wysłuchaliśmy krótkiej inscenizacji przygotowanej przez klasę IV, podczas której dowiedzieliśmy się, jakie nasza planeta ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa i niszczy, uczniowie zachęcali wszystkich do dbania o środowisko naturalne, zaśpiewali również piosenkę o tematyce ekologicznej. Następnie obejrzeliśmy pokaz mody ekologicznej w wykonaniu Milenki z  klasy 0, po czym wszyscy mogli wziąć udział w quizie ekologicznym, który uświadomił nam jak dbać o środowisko, a tym samym o nasze lepsze i zdrowsze życie. Na zakończenie  odbyła się loteria fantowa, z której dochód został przekazany na potrzeby domu Seniora w Grywałdzie. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję.

12 maja 2019 roku wzięliśmy udział w Święcie Kwitnącej Jabłoni w Łącku. Jednym z punktów imprezy był występ naszego Zespołu Regionalnego „Mali Maszkowianie” przygotowanego przez: p. Beatę Wąchałę i p. Piotra Matusiewicza. Tańce zachwyciły widzów, gromkim brawom nie było końca. Mamy nadzieję, że w przyszłości również będziemy mogli zaprezentować swoje artystyczne umiejętności szerszej publiczności.

W piątek 26 kwietnia w Szkole Podstawowej w Maszkowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji zbliżającej się 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy VII zaprezentowali program artystyczny, rozpoczęty hymnem państwowym, dzięki któremu słowem i piosenką mogliśmy przeżyć cenną lekcję historii. Trafnie przedstawiono genezę Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną rolę w historii naszej Ojczyzny. Zaprezentowana przez nich żywa lekcja historii miała na celu przybliżyć tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. W ten sposób uczniowie wzbogacili wiedzę historyczną młodszych kolegów i koleżanek o tym patriotycznym wydarzeniu. W akademii nawiązano do poszanowania naszych symboli narodowych i zastanawiano się, czym dzisiaj dla Polaków jest wolność, naród i Ojczyzna. Apel wzbudził uczucia patriotyczne wśród uczniów i w ciekawy sposób przedstawiał wydarzenia historyczne i teraźniejszość. Przenosząc nas w minione wieki, nasi aktorzy przypomnieli karty historii po to, by czerpać z nich siłę, mądrość i wartości. Podkreślono rangę dnia 3 maja w świadomości Polaków, przypomniano także o przypadającym 1 maja Święcie Pracy i Święcie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które obchodzimy 2 maja. 

Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa staje się źródłem siły, mocy, miłości i wiary na każdą chwilę dnia. Radosnych Świąt Wielkanocnych!!! Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne SP w Maszkowicach.

12 kwietnia 2019r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia nawiązująca do tradycji wielkanocnych. WIELKANOC - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Nasza szkoła od 10 kwietnia do 29 maja bierze udział w projekcie "Już pływam". Ma on na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia i doskonalenia umiejętności pływackich. W projekcie uczestniczy 15 uczniów. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w pływalni krytej w Limanowej.

W dniu 4.04.2019r. w GOK-u w Łącku odbył się Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych, w którym uczestniczyli nasi uczniowie: Izabela Jawor kl.V, Justyna Mrówka kl. VII i Jakub Baziak kl. VII. Komisja konkursowa w składzie: dr Artur Czesak – dialektolog, językoznawca, Monika Kurzeja – filolog, etnomuzykolog i Bernadetta Wąchała- Gawełek – instruktor GOK w Łącku po obejrzeniu i gruntownej ocenie występów 23 uczestników w trzech kategoriach przyznała w kategorii II miejsce III Jakubowi Baziakowi i wyróżnienie Justynie Mrówce. Gratulujemy całej naszej trójce, która dzielnie reprezentowała naszą szkołę. Życzymy im dalszych sukcesów!

Kolejny już konkurs gadek i poezji ludowej w naszej szkole. Poza występami uczniów solo, nasz szkolny zespół regionalny umilał czas lokalnymi melodiami.

Dnia 13.03.2019 roku odbył się w Łącku Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP). W gminnych eliminacjach wzięło udział 28 uczniów w trzech kategoriach wiekowych: I kat. - klasy IV-VI, II kat. – klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum i III kat. - szkoły średnie. OTWP ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, pierwszej pomocy, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy propagowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Naszą szkołę reprezentowali: Izabela Jawor – kl. IV, Justyna Mrówka – kl. VII i Jakub Baziak – kl. VII. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy i nagrody pocieszenia. Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

11 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku odbył się już po raz 29 Gminny Przegląd Grup Kolędniczych, mający na celu zachowanie oryginalnej i tradycyjnej formy obrzędu kolędowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy przygotowani przez panią Beatę Wąchałę zaprezentowali obrzęd pasterzy z gwiazdą i zajęli II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przesłać Wam Kochani najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta będą dla każdego z Was niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzymy Wam, aby odbyły się w spokoju, radości wśród Rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla Was osób. A wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem również dużo zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia. Magicznych Świąt!!! Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne SP w Maszkowicach.

Dnia 7 stycznia 2019r. w naszej szkole odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek. Za sprawą przepięknie wykonanych utworów jeszcze raz poczuliśmy magię Świąt Bożego Narodzenia. Celem konkursu było kultywowanie tradycji związanych z świętami Bożego Narodzenia oraz ujawnianie uzdolnień naszych kolegów i koleżanek. W konkursie mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły. Soliści oraz duety zaprezentowały bogaty repertuar kolęd i pastorałek, tych najbardziej znanych, jak i mniej popularnych. Publiczność z zachwytem słuchała wykonywanych utworów.
Jury w składzie: p. T. Matusiewicz - Łazarz, p. B. Wąchała, p. B. Matusiewicz – Faron i p. P. Matusiewicz długo obradowało, bo wybór zwycięzców nie był łatwy, a różnice w przyznanych poszczególnym uczestnikom punktach były minimalne. 
W kategorii klas I- III:
I miejsce – Amelia Wójcik kl. I
II miejsce – Emilia Poparda kl. I
III miejsce – Ania Rams i Maja Gawron kl. II
W kategorii klas IV – VIII:
I miejsce – Justyna Mrówka kl. VII
II miejsce - Patrycja Piksa kl. IV
III miejsce - Paulina Piksa kl. VII
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom.

 

 

Dnia 21 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie pod kierunkiem p. Elżbiety Bocheńskiej przygotowali program artystyczny, który przebiegał w miłej, świątecznej i rodzinnej atmosferze. Dzieci zaprezentowały wymowną część artystyczną związaną ze zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie, recytacje i serdeczne życzenia wprowadziły wszystkich w przedświąteczny nastrój. Uroczystość uświetniła szkolna kapela regionalna pod opieką p. Piotra Matusiewicza. Po akademii Pan Dyrektor podziękował uczniom i organizatorom oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. zystość uświetniła szkolna kapela regionalna pod opieką p. Piotra Matusiewicza. Po akademii Pan Dyrektor podziękował uczniom i organizatorom oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

 

W konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zabrzeży uczennica naszej szkoły Martyna Baziak z klasy III zajęła I miejsce. Gratulujemy!!

Już po raz piąty w naszej szkole 5 grudnia odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko „Gmina Łącko – poznajmy ją bliżej” dla uczniów klas IV – VIII. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół Gminy Łącko. Organizatorami konkursu były p. Beata Wąchała i p. Cecylia Zbozień. Patronat nad konkursem objął wójt gminy – Jan Dziedzina. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o gminie, w której mieszkamy, ukazanie elementów i cech środowiska lokalnego, poznanie historii i miejsc związanych z historią gminy, poznanie tradycji poszczególnych sołectw, poznanie sylwetek ciekawych ludzi związanych z życiem gminy oraz umiejętność określenia położenia gminy na tle kraju, województwa i powiatu. Komisja konkursowa w składzie: Bernadetta Wąchała-Gawełek, Józef Strączek, Beata Wąchała, po dokonaniu analizy i poprawy 22 testów wyłoniła najlepszych uczestników. W czołówce znalazły się następujące osoby:
miejsce I – Jakub Wąchała SP Kicznia
miejsce II – Alicja Turek ZSP Kadcza
miejsce III – Agnieszka Mrówka ZSP Łącko
Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Łącko - p. Jana Dziedzinę, Przewodniczącą Rady Gminy Łącko - p. Bernadettę Wąchała - Gawełek, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Łącko – p. Elżbietę Majerską, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, Gminny Ośrodek Kultury – p. Józefa Strączka, Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku, Łącki Bank Spółdzielczy, K. i A. Skutów oraz pamiątkowe dyplomy. Należy dodać, że poziom był bardzo wyrównany i zwycięzców dzieliła niewielka różnica punktów od pozostałych uczestników. 
Wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy ogromnej wiedzy o naszej Gminie i życzymy kolejnych sukcesów. Mamy nadzieję, że spotkamy się znów za rok.

W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w apelu podsumowującym w naszej szkole  100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. A po nim rozpoczęliśmy wróżby i zabawę andrzejkową. 

Dzisiaj w naszej szkole gościła Pani Danuta, która zajmuje się wyszywaniem góralskich strojów. Bardzo ciekawie opowiedziała nam jak robi się lampasy, parzenice czy gorsety. Poznaliśmy kolory nici do wyszywania i próbowaliśmy nawlec cienką igłę. Dla nas Pani Danuta wyszyła szybko małą niezapominajke. Było bardzo ciekawie.

Listopad to czas szczególny – to czas refleksji nad przemijaniem, nad przeszłością naszych bliskich, a także nad przeszłością „naszej ziemskiej matki” – jak to ukochaną ojczyznę nazywali żarliwi patrioci, wielcy Polacy, wśród nich Jan Paweł II.

Listopad wydobył Polskę z niebytu, wyzwolił spod jarzma tyranii, przyniósł jej niepodległość. Oddając hołd tym, którzy walczyli w obronie ojczyzny nie tylko z bronią w ręku,
ale także piórem, p. Teresa Matusiewicz – Łazarz i p. Marzena Żelazko – Skoczeń postanowiły zorganizować Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.

Do współzawodnictwa przystąpiło 23 uczestników z klas IV – VIII, którzy recytowali wybrany przez siebie utwór. Dobór repertuaru był bardzo interesujący. Można było wysłuchać znanych i mniej znanych dzieł wielu polskich poetów, m.in. M. Konopnickiej, E. Słońskiego,
W. Chotomskiej, J. Słowackiego, C. K. Norwida, Cz. Janczarskiego, J. Kasprowicza,
 A. Słonimskiego, K. I. Gałczyńskiego, K.K. Baczyńskiego czy W. Szymborskiej.

Komisja konkursowa ( w której zasiadali zarówno nauczyciele, jak i przedstawiciele uczniów), biorąc pod uwagę: opanowanie tekstu, dobór i rozumienie repertuaru, dykcję, ekspresję wypowiedzi oraz pomysłowość interpretacji przyznała następujące nagrody:

I miejsce: Natalia Jawor, kl. VIII

II  miejsce: Daria Opyd, kl. VI
                   Karol Majkrzak, kl. VI

III miejsce: Arkadiusz Adamczyk, kl.VI

Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz najwyższe oceny z recytacji,
a zdobywcy I, II i III miejsca - nagrody książkowe.
Mamy nadzieję, że Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej na stałe wpisze się w kalendarz uroczystości szkolnych.
            Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Dzisiejszy dzień w naszej szkole upłynął pod hasłem Śniadanie daje moc.Klasy I-III przygotowały pyszne, zdrowe posiłki. Były kanapki,jogurty, koktajle owocowe,szaszłyki oraz zdrowe batony pełne ziaren.Zasady zdrowego żywienia mamy w jednym palcu ale często jednak sięgamy po niezdrowe przekąski. Czas to zmienić .W przyszłym roku będziemy kontynuować tą akcję.

Dnia 31 października 2018 rokuw Szkole Podstawowej w Maszkowicach odbył się Konkurs Piosenki Obcojęzycznej zorganizowany przez p. Joannę Trzepak i p. Tymoteusza Demskiego. W konkursie wykonać można było utwór w dowolnie wybranym przez uczestnika języku obcym. Do udziału zgłosiło się 18 uczestników.

Wszystkie występy oceniało jury w składzie:
Beata Wąchała przewodnicząca,
Joanna Trzepak – nauczyciel języka angielskiego,
Małgorzata Mrówka - nauczyciel .
Uczestnicy na swoje wykonania wybrali język angielski, francuski. Nie zabrakło też wykonań w języku hiszpańskim. Zdecydowaną większość stanowił jednak język angielski. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a ilość chętnych przeszła najśmielsze oczekiwania ku uciesze organizatorów. Młodzi wykonawcy włożyli wiele pracy i trudu w swoje wykonania. Jury po burzliwych naradach postanowiło przyznać następujące nagrody:
I miejsce Patrycja Piksa, Izabela Jawor kl. IV,
II miejsce –  Paulina Piksa kl. VII,
III miejsce Bartłomiej Szczerba, Kacper Szczyrba, Fabian Szczyrba.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom ich wspaniałych występów, a zwycięzcom gratulujemy zdobytych miejsc. Wszyscy byliście wspaniali. Mamy nadzieję, że Konkurs Piosenki Obcojęzycznej na stałe zapisze się w tradycji naszej szkoły. Z tym większą nadzieją zapraszamy za rok do udziału w kolejnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej.

W szkolnym kalendarzu uroczystości szczególne miejsce ma Dzień Papieski. Hasło tegorocznego XVIII już Dnia Papieskiego brzmiało „Promieniowanie ojcostwa”. W naszej szkole obchodziliśmy go 16 października, czyli w 40 rocznicę wyboru księdza Karola Wojtyły na papieża. W tym dniu pamięć o wielkim Polaku uczciliśmy uroczystym apelem. Nie zabrakło wspomnień o Papieżu, Jego zdjęć czy fragmentów przemówień.  Szczególną uwagę chcieliśmy zwrócić na naukę Jana Pawła II, którą kierował do dzieci i młodzieży, ukazać relacje, jakie łączyły Papieża z najmłodszymi. Przypomnieliśmy dzieciństwo Karola Wojtyły, które nie było kolorowe i usłane różami, a jednak pomogło Mu stać się Wielkim Człowiekiem, znanym na całym świecie i kochanym przez wszystkie narody. Jego wielka siła, którą czerpał od Boga i Matki Bożej prowadziła Go do najdalszych zakątków świata. Chcieliśmy pokazać, że niósł On nadzieję tam, gdzie Jej brakowało. Spotykał na swej drodze dzieci i młodzież, przed którymi stawiał trudne zadania, wierząc, że młodzi są nadzieją i przyszłością świata. Wierzył, że każdy może się zmienić, być dobrym i świętym. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie „Barki” – ulubionej pieśni naszego świętego. Dzięki tej wzruszającej prezentacji dzieci zobaczyły jak wielkim orędownikiem rodzin był święty Jan Paweł II.

11 października 2018r. w Łącku odbył się XIX Zlot Turystyczno- Krajoznawczy „Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu”, którego organizatorem była  Szkoła Podstawowa im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy. Udział wzięło 102 uczestników z 8 szkół podstawowych (ZSP Czarny Potok, SP Jazowsko, ZSP Kadcza, ZSP Łącko, SP Maszkowice, SP Obidza, SP Szczereż, SP Zabrzeż), w tym dwóch grup gimnazjalnych z Jazowska i Łącka, którzy szlakami turystycznymi  wraz z opiekunami dotarli do Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku, gdzie o godzinie 11.00 odmówiono różaniec w intencji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Po zakończonej modlitwie drużyny zlotowe udały się na Plac Piłsudskiego, gdzie młodzież złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego. Następnym punktem programu zlotu był przemarsz grup wraz z opiekunami do amfiteatru na Jeżowej, gdzie zostały zaprezentowane piosenki. Każda grupa zlotowa otrzymała pamiątkowy dyplom oraz na koniec tradycyjnie odśpiewano ulubioną piosenkę św. Jana Pawła II- „Barkę”.

Dnia 8 października 2018 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, którzy spotkali się z dziećmi z oddziału zerówkowego oraz uczniami klas I – VIII. Głównym celem przybycia Policjantów była pogadanka na temat poruszania się po drogach oraz jak zachować bezpieczeństwo w stosunku do nieznanych nam osób. Dzieci chętnie słuchały rad, brały udział w rozmowie. Mamy nadzieję, że wszyscy zapamiętają wpajane zasady ruchu drogowego. Uczniowie wysłuchali pogadanki dotyczącej bezpieczeństwa. Poznali zasady bezpiecznego zachowania na drodze, przyswoili sobie treści związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, nawykiem zapinania pasów, noszenia kamizelek, elementów odblaskowych, przechodzenia przez jezdnię w miejscach dozwolonych. Tematem rozmowy była również cyberprzemoc, Internet, korzystanie z telefonu komórkowego w celu uświadomienia uczniom zagrożeń płynących z ich nieodpowiedniego użytkowania. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wszelkimi nowościami w dziedzinie przeciwdziałania i ścigania przestępstw, które mają miejsce w sieci. Pogadanka miała charakter aktywny, Policjant zadawał uczniom pytania dotyczące poruszanych problemów. Pod koniec spotkania uczniowie mieli okazję zadawać pytania. Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, pragną złożyć serdeczne podziękowania panom policjantom za wizytę w naszej szkole i przeprowadzenie pogadanki z uczniami.

Dnia 24  września uczniowie klas 4-8 naszej szkoły po raz kolejny przeżyli swoją przygodę z filmem. Tym razem uczestniczyli w inauguracji Festiwalu Filmowego dla Dzieci i Młodzieży  „KinoJazda”.

Po uroczystym rozpoczęciu gali zostaliśmy przeniesieni w lata 20. ubiegłego wieku…A wszystko to za sprawą jednego z najsłynniejszych filmów kina niemego pt. „Brzdąc”,  uznawanego za początek dojrzałej twórczości Charlesa Chaplina. Pełna humoru, a jednocześnie wzruszająca do łez opowieść o miłości i przywiązaniu, wywarła na nas ogromne wrażenie. Na szczególne uznanie zasługuje nowa ścieżka dźwiękowa autorstwa Tomasza Lewandowskiego. Tworzyła wspaniałą ilustrację muzyczną oraz nadawała filmowi wyjątkowy, niepowtarzalny charakter.

Nie lada atrakcją była także przygotowana w foyer kina wystawa pt. „W starym kinie”, która przeniosła nas w klimat kina sprzed wieku.

Charlesa Chaplina mieliśmy okazję poznać nie tylko na scenie. Sami mogliśmy się wcielić w rolę aktorów, reżysera, klapsera, operatora kamery... Odpowiednia dekoracje, rekwizyty, kostiumy, charakteryzacja – i mogliśmy nakręcić jedną ze scen z filmu mistrza kina niemego.

Bogatsi o nowe doświadczenia i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach również będziemy brać udział w tym przedsięwzięciu, gdyż dobre kino nie tylko bawi, ale też fascynuje, wzrusza i uczy.

Dnia 18 września klasa VII wraz z wychowawcą wybrała się na dwudniową wycieczkę. Celem naszej wyprawy były Sromowce Niżne, gdzie podziwialiśmy piękno otaczającej natury, zdobywaliśmy okoliczne szczyty, zwiedzaliśmy zabytki i świetnie się bawiliśmy.

Spod szkoły wyruszyliśmy ok. godz.10.00. W czasie podróży zatrzymaliśmy się                           w  Krościenku, gdzie zjedliśmy pyszne lody. Następnie, słuchając opowieści naszej wychowawczyni, podziwiając malowniczy przełom Dunajca oraz urzekający  jesienny górski krajobraz, w godzinach popołudniowych dotarliśmy do celu naszej wyprawy.

Wysoki budynek schroniska Trzy Korony, w stylu nawiązującym do budownictwa podhalańskiego, to idealne miejsce, gdzie można zregenerować siły, smacznie zjeść oraz  miło               i aktywnie spędzić czas. Po zakwaterowaniu i spożyciu posiłku postanowiliśmy zapoznać się                      z najbliższą okolicą. Po przebyciu kładki łączącej stronę polską i słowacką, odpoczywaliśmy nad Dunajcem, podziwiając tradycyjne flisackie tratwy przepływające obok nas. Następnie udaliśmy się w stronę Czerwonego Klasztoru - jednej z najsłynniejszych budowli sakralnych usytuowanych                    w Pieninach. Burzliwą historię klasztoru przybliżyła nam nasza wychowawczyni – P. Teresa Matusiewicz – Łazarz (został ufundowany przez węgierskiego magnata Kokosza Berzeviczego jako zadośćuczynienie za popełnione morderstwo). Kolejnym etapem naszej wyprawy był spacer Wąwozem Szopczańskim w kierunku najwyższego szczytu Pienin Środkowych. Mając na uwadze fakt, iż następnego dnia czekała na nas kolejna przygoda, po upływie pół godziny postanowiliśmy zawrócić w stronę schroniska. Jednakże nasza eskapada nie miała dobiec końca. Na zakończenie dnia opiekunowie zaplanowali grę w podchody. Zmęczeni, ale radośni i zadowoleni wróciliśmy                  do swych pokoi, by zregenerować siły na kolejny dzień.

Po śniadaniu, pełni zapału, z uśmiechem na ustach, ruszyliśmy w drogę powrotną. Tym razem postanowiliśmy odbyć pieszą wędrówkę do Szczawnicy, wykorzystując otwarte przejścia graniczne ze Słowacją. Piękno otaczającej jesiennej natury z tysiącem ciepłych kolorów, szum wody Dunajca sprawiał, że dzielnie maszerowaliśmy w wyznaczonym kierunku.

            Wyczerpani, ale rozpromienieni i oczarowani „magiczną mocą” przyrody po południu wróciliśmy do szkoły. Dzięki tej fascynującej eskapadzie mogliśmy poznać ciekawe miejsca, zrelaksować się na łonie zniewalającej swą urodą przyrody oraz poznać swoje możliwości. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam pojedziemy.

Hasło tegorocznej jubileuszowej 25-letniej akcji brzmiało: „Akcja – segregacja! 2x więcej, 2x czyściej”. W naszej szkole także po raz 25 dnia 20 września odbyła się akcja „Sprzątania świata”. Tegoroczna edycja kampanii rozpoczęła się krótkim apelem, w którym wzięły udział dzieci klas 0-VIII, po czym wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli na „wielkie sprzątanie”. Uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki. Uczniowie sprzątali tereny wokół szkoły oraz wyznaczone wcześniej tereny w miejscowości Maszkowice. Zakończeniem akcji obchodów „Sprzątania świata” w szkole, były rozgrywki sportowe na boisku, którym towarzyszył ogrom emocji i kibicowania oraz wspólny grill. Sprzątanie Świata to coroczna akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej przestrzeni. W tych dniach w wielu miastach w Polsce i na świecie ludzie zbierają się w parkach, lasach itp. organizując zbiórkę odpadów wyrzucanych przez resztę społeczeństwa. Najczęściej w zbiórce biorą udział dzieci ze szkół, ale coraz częściej przyłączają się do akcji także inne środowiska. Data sprzątania świata została wyznaczona na końcówkę września, gdyż zauważono ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym. Niestety wielu turystów nie szanuje miejsc w których spędzają swój urlop. Jest to też swojego rodzaju przygotowanie podłoża na zimę, tak żeby śnieg nie przykrywał śmieci. Sprzątanie świata ma też na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, głównie wśród dzieci i młodzieży. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet wyrzucanie pojedynczych śmieci przyczynia się do zanieczyszczania naszej planety.

Wakacje dobiegły końca. Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września o godz. 10.30 w naszej szkole. Busy będą o 8.30 zabierać dzieci z przystanków. O godz. 9.00 msza św. w kościele w Łącku.

Do zobaczenia!!!

"Ludzie kultury stoją na straży najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości i tworzą przyszłość narodów. W ich rękach znajduje się cywilizacja."- Jan Paweł II
Z inicjatywy Gminy Łącko i Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku zorganizowano 30 czerwca po raz drugi Dzień Działacza Kultury. W tym dniu w sali OSP w Łącku spotkali się przedstawiciele władz naszej Gminy oraz działacze i pracownicy kultury. Impreza była okazją do wręczenia podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność kulturalną naszej gminy. Znaleźli się wśród nich pracownicy instytucji kultury, twórcy ludowi, dyrektorzy szkół, kierownicy Zespołów Regionalnych działających na naszym terenie oraz wszyscy, dzięki którym kultura ludowa wciąż żyje. Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów skierowanych do zaproszonych gości, którzy na co dzień działają na rzecz rozwoju twórczości artystycznej, przygotowują różne wydarzenia, czy promują szeroko rozumianą kulturę.

„W zdrowym ciele, zdrowy duch!” Już po raz kolejny odbył się Dzień Sportu w naszej szkole. Nauczyciele przygotowali program w formie zabaw sportowych.Na wszystkich czekały różnego rodzaju zadania sprawnościowe oraz dodatkowe konkurencje sprawdzające umiejętności sportowe. Wyniki nie były najważniejsze, ale wesoła zabawa. Mimo to każda klasa dawała z siebie wszystko, pamiętając jednocześnie o zasadzie fair play. Zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom niesamowitych wrażeń oraz sporą dawkę pozytywnej energii. Pozwoliły w miłej atmosferze spędzić dzień.

19 czerwca w szkole odbył się apel „ Bezpieczne wakacje”. Uczniowie klasy I i II wraz z wychowawcami przygotowali prezentację i krótki występ wokalny o tematyce bezpiecznych wakacji. Dzieci zapoznały się z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa oraz omówiły wszystkie niebezpieczeństwa jakie mogą na nas czyhać podczas wakacyjnego odpoczynku. Pan dyrektor Antoni Łazarz życzył wszystkim bezpiecznych wakacji.

Szkoła to nie tylko nauka, odrabianie lekcji, konkursy, apele... Szkoła to także wycieczki, na które jedzie się z kolegami i nauczycielami po to, by zobaczyć "kawałek świata" i dobrze się bawić! Z takim założeniem na wycieczkę do Szczawnicy wybrali się członkowie Zespołu Regionalnego „Mali Maszkowianie” wraz z opiekunami: p. Beatą Wąchałą, p. Bogusławą Matusiewicz – Faron i p. Piotrem Matusiewiczem. Wyprawa rozpoczęła się od przejścia promenadą wzdłuż Grajcarka. Drugim punktem wycieczki był wyjazd kolejką linową na Palenicę, z której można podziwiać uroki Pienin z widokiem na Trzy Korony, Sokolicę oraz Tatry Słowackie. Na górze mieliśmy czas na odpoczynek i posiłek na łonie natury, krótką przechadzkę. Zjechaliśmy na dół i spacerkiem ruszyliśmy na pyszne lody. Na koniec udaliśmy się na zakupy, gdzie każdy mógł zaopatrzyć się w pamiątki. Mimo kapryśnej pogody, w zabłoconych butach uczestnicy stworzyli wspaniałą atmosferę, podziwiając uroki pienińskiej flory i fauny wiosną. W radosnych humorach wróciliśmy do domu. Było to niesamowite przeżycie, które zainspiruje do dalszych wspólnych wypraw.

Kiedy oceny na koniec roku zostały już wystawione, uczniowie kl.4-7, wraz z wychowawcami, pojechali na wycieczkę doliną Popradu. Trasa wiodła przez Rytro, Piwniczną, Żegiestów do Muszyny. Tam zwiedziliśmy Ogrody Biblijne oraz Ogrody Sensoryczne (Ogrody Zmysłów). Piękna pogoda sprzyjała spacerom po tym urokliwym uzdrowisku ,a dla ochłody wszyscy delektowali się krystaliczną wodą mineralną Muszynianka z pijalni wód w parku na Zapopradziu.Z wieży widokowej można było podziwiać panoramę miasta oraz pasmo Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej. W drodze powrotnej obejrzeliśmy zamek w Rytrze i zrobiliśmy zakupy w Mnisku na Słowacji.

Relacjonowała Justyna Mrówka

Dnia 14 czerwca 2018 uczniowie klasy VI wraz z wychowawczynią wybrali się na wycieczkę do Szklarni w Gołkowicach na kręgle. Większość z nich po raz pierwszy miała okazję zagrać. Początkowe rzuty kulą były trochę niezdarne, lecz z każdym kolejnym przewracało się coraz więcej kręgli, a na tablicy przy imionach pojawiały się punkty. Współzawodnictwo na torze wiązało się ze świetną zabawą. Dwie godziny gry niestety szybko minęły i trzeba było wrócić do domu.

11 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Impreza ta została zorganizowana przez nauczycieli wspomagających edukację romską. Miała na celu  integrację grupy etnicznej, jaką stanowią Romowie z koleżankami i kolegami ze szkoły oraz przedstawienie ich dorobku artystycznego i kulturalnego. Uczestniczyliśmy w nietypowej lekcji geografii, wysłuchaliśmy opowieści o tradycjach romskich oraz obejrzeliśmy krótki występ w ich wykonaniu. Chcieliśmy w ten sposób poznać lepiej kulturę, tradycje, historię naszych szkolnych kolegów. Było dużo muzyki, tańca i śpiewu, co łączy wszystkich niezależnie od koloru skóry, czy pochodzenia. Bardzo dziękujemy tym, którzy odbyli z nami tę krótką podróż w głąb kultury romskiej.

PWSZ w Nowym Sączu w dniu 8 czerwca 2018r. organizowała już po raz XI Festiwal Nauki. Tegoroczny program obfitował w szereg oryginalnych, innowacyjnych pokazów i doświadczeń naukowych oraz ciekawych gier i zabaw dydaktycznych, a także warsztatów artystycznych i rozgrywek sportowych. W latach poprzednich byliśmy uczestnikami tego przedsięwzięcia, dlatego też tym razem nie mogło nas zabraknąć. Tradycją festiwalu są konkursy adresowane do dzieci i młodzieży w każdej grupie wiekowej, w których nasi uczniowie również brali czynny udział. Mieliśmy okazję również uczestniczyć w spektaklu (pantomimie) przygotowanym przez studentów pedagogiki resocjalizacyjnej o tematyce profilaktycznej pt.: „Twoja decyzja”. Była to znakomita lekcja wychowawcza dla naszych uczniów i mamy nadzieję, że na długo pozostanie w ich pamięci.

Od 11 kwietnia do 6 czerwca uczniowie z klasy IV wzięli udział w gminnym projekcie "Już pływam ", na Krytej Pływalni w Limanowej. 7 uczniów z tej klasy pod opieką p. T. Gancarczyk co środę po zakończonych lekcjach uczestniczyło w zajęciach pływania. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów pływania "MM Delfin" w Limanowej. Celem programu było aktywne spędzanie czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych, oraz nabycie podstawowych umiejętności pływackich. Uczniowie pod czujnym okiem instruktorów wykonywali ćwiczenia oswajające z wodą, nurkowali, uczyli się podstaw pływania. Największą frajdę sprawiały im skoki do wody. W czasie wolnym uczniowie korzystali z zjeżdżalni oraz jacuzzi.

Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym nasze Kochane Mamy mają swoje święto. Uczniowie klasy II 25 maja 2018 r. uczcili ten dzień w sposób bardzo uroczysty i wyjątkowy w Nibylandii.  Dzieci w pięknych strojach, w odświętnie udekorowanej sali zrobiły na mamach wielkie wrażenie. Występ małych artystów, zadeklamowane wierszyki i wyśpiewane z serca piosenki wywołały u mam łzy autentycznego wzruszenia. Szczery uścisk ukochanej mamy był wyrazem głębokiej miłości i podziękowania za to, że są, że kochają, i że są najlepsze na całym świecie. Dla naszych dzieci impreza ta była znakomitą okazją, aby zaprezentować się ze swej jak najlepszej strony oraz pochwalić się swym talentem muzycznym i recytatorskim. Dla nich było to przeżycie dzięki któremu poczuły się ważne, zdolne i mogły być z siebie dumne. Te krótkie chwile spędzone w  Nibylandii z pewnością na długo pozostaną w pamięci – zarówno mam – szczęśliwych, promieniujących, odświętnych i dumnych ze swych pociech oraz tych najmłodszych, których trud, zaangażowanie i pokłady ogromnej miłości jakie włożyły w przygotowanie uroczystości zostały tak miło i szczerze przyjęte. Na zakończenie dla dzieci była słodka niespodzianka – wata cukrowa. Wszystko udało się znakomicie!!!

To, że Maszkowice obfitują w talenty zdążyliśmy się już chyba przyzwyczaić. Dlatego też nie mogło zabraknąć Konkursu Piosenki. Młodzi wokaliści mieli trudne zadanie do spełnienia, a mianowicie zaprezentowanie swoich umiejętności przed jury i publicznością. Dzieci występowały w trzech kategoriach wiekowych. Wybór najlepszych był bardzo trudny dla oceniających. Jury w składzie: Beata Wąchała, Bogusława Matusiewicz – Faron, Teresa Gancarczyk i Piotr Matusiewicz spośród 18 uczestników nagrody przyznali:

Kategoria I – klasy 0 - I

I miejsce: Amelia Wójcik

II miejsce: Ania Jawor, Asia Piksa

III miejsce: Emilia Poparda

Kategoria II – klasy II-III

I miejsce: Aleksandra Lasyk

II miejsce: Martyna Babik

III miejsce: Zuzanna Tokarz

Kategoria III – klasy IV-VII

I miejsce: Justyna Mrówka

II miejsce: Katarzyna Wandas

III miejsce: Emilia Chwast

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!! Życzymy w dalszym ciągu rozwijania talentu estradowego i kształtowania swoich umiejętności.

 

13 maja 2018 roku wzięliśmy udział w Święcie Kwitnącej Jabłoni w Łącku. Jednym z punktów imprezy był występ naszego Zespołu Regionalnego „Mali Maszkowianie” przygotowany przez: p. Beatę Wąchałę, p. Joannę Kozę i p. Piotra Matusiewicza. Tańce zachwyciły widzów, gromkim brawom nie było końca. Mamy nadzieję, że w przyszłości również będziemy mogli zaprezentować swoje artystyczne umiejętności szerszej publiczności.

W piątek 27 kwietnia w Szkole Podstawowej w Maszkowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji zbliżającej się 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy V przygotowani przez p. Rozalię Bugajską przybyli na uroczystość z pięknymi biało-czerwonymi bukietami, aby uczcić tak ważne dla nas wydarzenie. Zaprezentowali program artystyczny, rozpoczęty hymnem państwowym, w którym przedstawili słowem, gestem i piosenką cenną lekcję historii. Uczniowie mieli okazję popisać się swoim kunsztem recytatorskim, muzycznym oraz aktorskim.
Nasi aktorzy bardzo trafnie przedstawili genezę Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną rolę w historii naszej Ojczyzny. Przedstawiona przez nich żywa lekcja historii miała na celu przybliżyć tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. W ten sposób uczniowie wzbogacili wiedzę historyczną młodszych kolegów i koleżanek o tym patriotycznym wydarzeniu. W akademii nawiązano do poszanowania naszych symboli narodowych i zastanawiano się, czym dzisiaj dla Polaków jest wolność, naród i Ojczyzna. Na zakończenie wspólnie zaśpiewano piosenkę ” Ja to mam szczęście...że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą”. Apel wzbudził uczucia patriotyczne wśród uczniów i w ciekawy sposób przedstawiał wydarzenia historyczne i teraźniejszość. Przenosząc nas w minione wieki, nasi aktorzy przypomnieli karty historii po to, by czerpać z nich siłę, mądrość i wartości. Na zakończenie zabrał głos pan dyrektor Antoni Łazarz, podkreślając rangę dnia 3 maja w świadomości Polaków, przypomniał także o przypadającym 1 maja Święcie Pracy i Święcie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które obchodzimy 2 maja.

Światowy Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole, które obyły się 25 kwietnia 2018r. Organizatorki – panie: Cecylia Zbozień, Joanna Koza, Beata Wąchała i Teresa Gancarczyk przygotowały z tej okazji wiele atrakcji i niespodzianek, a w obchody Dnia Ziemi włączyły się wszystkie klasy. Najpierw wysłuchaliśmy krótkiej inscenizacji przygotowanej przez klasę IV podczas której dowiedzieliśmy się, jakie nasza planeta ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa i niszczy, uczniowie zachęcali wszystkich do dbania o środowisko naturalne, zaśpiewali również piosenkę o tematyce ekologicznej. Następnie obejrzeliśmy krótki film „Wycieczka do lasu” i wysłuchaliśmy prelekcji naszego gościa z Nadleśnictwa w Starym Sączu. Uświadomił on nam jak dbać o środowisko, a tym samym o nasze lepsze i zdrowsze życie. Uczniowie postanowili uprzątnąć teren wokół szkoły oraz wyznaczone wcześniej tereny w miejscowości Maszkowice, co było niezwykle trudnym zadaniem ponieważ śmieci było bardzo dużo. Każdy otrzymał ochronne rękawiczki i plastikowe worki na śmieci. Na zakończenie uczniowie klasy VI posadzili drzewka. Dzięki tak zorganizowanej pracy w otoczeniu naszej szkoły pojawiło się dużo zieleni, która będzie na długo cieszyć nasze oczy swym pięknem.

Pięknie przygotowana akademia wprowadzająca nas w klimat Wielkanocy. Teraz to wiosna już na pewno przyjdzie! :)

W dniu 1.03.2018r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny byli gośćmi słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Nowym Sączu. Zostali oni zaproszeni przez p. Wiesławę Borczyk - prezes stowarzyszenia w ramach współpracy, którą udało się nawiązać 2 lata temu. Na początku wystąpił Zespół Regionalny „Mali Maszkowianie”, a następnie uczniowie klasy II w scenariuszu wielkanocnym przygotowanym specjalnie z tę okazję. Widzowie byli zachwyceni występami, dzieci nagrodzone gromkimi brawami.

W dniu 30.01.2018r. klasy I-III bawiły się na balu karnawałowym w Nibylandii. Było super!

"Sąsiadki" w wykonaniu naszego kabaretu "Bobek".

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Mystkowie, gdzie nasi uczniowie zajęli III miejsce. Gratulujemy!!!

XIV Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Mystkowie.
20 stycznia 2018r. odbył się już po raz XIV Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych "Sądeckie Kolędowanie" w Mystkowie. Uczestniczyli w nim uczniowie z naszej szkoły w składzie: Jakub Baziak, Karol Majkrzak i Konrad Słabaszewski, którzy po eliminacjach gminnych zostali zakwalifikowani do dalszego etapu powiatowego. Przygotowani przez p. Beatę Wąchałę i Joannę Kozę zaprezentowali grupę kolędniczą "Z gwiazdą" i zajęli III miejsce w swojej kategorii wiekowej. 25 grup kolędnicze, w tym 8 dziecięcych, 8 młodzieżowych i 9 tworzonych przez dorosłych wzięło udział w przeglądzie. Występy oceniała komisja artystyczna pod przewodnictwem etnografa Magdaleny Kroh. Zauważyła ona, że przegląd jest świadectwem bogactwa tradycyjnej kultury ludowej regionu, służy podtrzymaniu zwyczajów bożonarodzeniowych i ma ogromne znaczenie edukacyjne. Prezentowane widowiska z roku na rok mają wyższy poziom merytoryczny i artystyczny, a grupy kolędnicze, reprezentujące powiat nowosądecki na ogólnopolskich konkursach zdobywają główne nagrody. Gratulujemy!!! :)

10 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku odbył się już po raz 28 Gminny Przegląd Grup Kolędniczych, mający na celu zachowanie oryginalnej i tradycyjnej formy obrzędu kolędowania w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy V i VI, którzy przygotowani przez panie: Beatę Wąchałę i Joannę Kozę zaprezentowali obrzęd pasterzy z gwiazdą i zajęli I miejsce. Zakwalifikowali się oni do Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych, który 20 stycznia odbędzie się w Mystkowie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Dnia 22 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie klasy II pod kierunkiem p. Kazimiery Faron - Majkrzak i p. Heleny Sobczak przygotowali program artystyczny, który przebiegał w miłej, świątecznej i rodzinnej atmosferze. Dzieci zaprezentowały wymowną część artystyczną związaną ze zwyczajami Świąt Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie, recytacje i serdeczne życzenia wprowadziły wszystkich w uroczysty przedświąteczny nastrój. Uroczystość uświetniła szkolna kapela regionalna pod opieką p. Piotra Matusiewicza. Po akademii Pan Dyrektor podziękował uczniom i organizatorom oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku wsparli nas w zorgaznizowaniu akcji Szlachetna Paczka :)

Już po raz czwarty w naszej szkole 1 grudnia odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko „Gmina Łącko – poznajmy ją bliżej” dla uczniów klas IV – VII. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół Gminy Łącko. Organizatorami konkursu były p. B. Wąchała i p. C. Zbozień. Patronat nad konkursem objął wójt gminy – Jan Dziedzina. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o gminie, w której mieszkamy, ukazanie elementów i cech środowiska lokalnego, poznanie historii i miejsc związanych z historią gminy, poznanie tradycji poszczególnych sołectw, poznanie sylwetek ciekawych ludzi związanych z życiem gminy oraz umiejętność określenia położenia gminy na tle kraju, województwa i powiatu. Komisja konkursowa w składzie: B. Wąchała-Gawełek, Józef Strączek, B. Wąchała, po dokonaniu analizy i poprawy testów wyłoniła najlepszych uczestników. W czołówce znalazły się następujące osoby:
miejsce I –Szymon Subik ZSP Łącko
miejsce II – Agnieszka Mrówka ZSP Łącko
miejsce III – Jakub Wąchała SP Kicznia
Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Łącko - p. Jana Dziedzinę, Przewodniczącą Rady Gminy Łącko - p. Bernadettę Wąchałę - Gawełek, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, Gminny Ośrodek Kultury – p. Józefa Strączka, Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku, Łącki Bank Spółdzielczy, p. A. i T. Cisków, K. i A. Skutów oraz pamiątkowe dyplomy. Należy dodać, że poziom był bardzo wyrównany i zwycięzców dzieliła niewielka różnica punktów od pozostałych uczestników.
Wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy ogromnej wiedzy o naszej Gminie i życzymy kolejnych sukcesów. Mamy nadzieję, że spotkamy się znów za rok.

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji Szlachetna Paczka. Prosimy uczniów i nauczycieli o wsparcie tej inicjatywy. Została wybrana rodzina, która ma następujące potrzeby.
Pani Józefa (56 l.) samotnie wychowuje niepełnosprawnego syna Mateusza (10 l.). Rodzina mieszka w bardzo złych warunkach, w starym niewielkim domku. Szczęście rodziny zostało zachwiane w momencie śmierci głowy rodziny - męża pani Józefy. Kobieta była zmuszona zrezygnować z pracy, aby zająć się synem, który wymaga praktycznie stałej opieki i kontroli innej osoby. Od tej chwili Pani Józefa musi wyłącznie polegać na sobie. Rodzina żyje dzięki niewielkiej rencie rodzinnej oraz świadczeniom socjalnym (1264,00 zł). Po odliczeniu kosztów utrzymania i wydatków na leki na członka rodziny pozostaje 330,50 zł. Pani Józefa jest zdana wyłącznie na siebie, pomimo tego nie pooddaje się w staraniach, aby zapewnić synowi odpowiednie warunki życia. Cały czas dba o to, aby żyło im się lepiej. Kobieta jest optymistycznie nastawiona do świata i bardzo by chciała, aby jej wielkie marzenie, którym jest nowy dom, nowe mieszkanie kiedyś się spełniło. Pani Józefa wśród najpotrzebniejszych rzeczy wskazała odzież i obuwie dla syna na zimę - rodziny nie stać na zakup nowej, dzięki której zaoszczędziliby pieniądze na zakup leków. Dla rodziny ważny jest także zakup żywności - często brakuje pieniędzy na podstawowe produkty.
Potrzeby rodziny.
Żywność trwała: Herbata, Kasza, Cukier, Konserwy mięsne, Kawa, Makaron, Olej, Konserwy rybne, Ryż, Mąka, Dżem, Warzywa w puszkach.
Środki czystości: Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, Płyny czyszczące, Szampon
Odzież:
Mateusz
Rodzaj odzieży: zimowa
Kategoria: kurtka
Rozmiar: 154-156
Sylwetka: krępa
Obuwie:
Mateusz
Rodzaj obuwia: zimowe
Kategoria: trapery/kozaki
Rozmiar: 38/39
Wyposażenie mieszkania:
Ręczniki, Pościel
Brakujące sprzęty: Żelazko, krzesła (rodzina posiada bardzo poniszczone), stolik/ława i pufa (te, które posiada rodzina praktycznie się rozlatują).
Inne potrzeby:
Deska do prasowania, suszarka na ubrania.
Specjalne upominki:
Pani Józefa kosmetyki albo perfumy
Mateusz zabawka

Zbiórka produktów odbędzie się w dniach 27.11. – 6.12.2017r.

Bardzo prosimy o wsparcie!!!!!

11 listopada to dla każdego Polaka ważna data - symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Patriotyczne święto skłania nas do refleksji nad wartością wolności i niepodległości stanowiącymi istotny składnik narodowej tożsamości. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy, uczniowie Szkoły Podstawowej w Maszkowicach przedstawili wzruszającą lekcję historii. Podczas uroczystości nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz informacji historycznych, przekazanych przez uczniów. Wszystko po to, aby wszczepić w młode serca uczucia do własnego kraju i przedstawić tragiczne losy naszej ojczyzny i trudną drogę do odzyskania wolności. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali przedstawienia. Na twarzach widzów nieprzerwanie dostrzec można było zainteresowanie treścią przygotowanego montażu słowno-muzycznego. Dzięki takiej lekcji patriotyzmu najmłodsze pokolenia miały okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o przodkach, interesować się rodzimą kulturą, historią, a godło, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości.

W dniu 9 listopada w naszej szkole odbyła się czwarta już edycja programu Śniadanie daje moc. Uczestniczyli w niej uczniowie klas I-III. Wszystko smakowało wyśmienicie.

UWAGA!!! Nasza szkoła bierze udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Waszym zadaniem jest polubienie posta przygotowanego na tę okoliczność z okazji Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego. Trzeba wejść na facebook sztuka na kółkach, znaleźć Szkołę Podstawową w Maszkowicach (nr 2) i kliknąć lubię to! Liczymy na Wasze głosy.

19 października uczniowie klasy V wraz z opiekunami p. Cecylią Zbozień i p. Joanną Kozą, wyruszyli na wycieczkę z "Książką w plecaku" na Szczereż, promując przez to czytelnictwo. Uczniowie mieli okazję podziwiać piękno naszej przyrody, zwłaszcza teraz jesienią, kiedy liście drzew przybierają różnobarwne kolory. Podczas wędrówki był czas na odpoczynek, jak również na lekturę. Na miejscu naszego celu u państwa Sopatów czekał na nas rozpalony grill i kort do tenisa ziemnego, gdzie uczniowie spędzili bardzo miło czas. Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy i musieliśmy wracać do szkoły.

Dnia 12 października 2017 uczniowie kl V wraz z nauczycielką Teresą Gancarczyk wzieli udział w XVIII zlocie turystyczno-krajoznawczym "Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu ". Organizatorem była Szkoła Podstawowa w Kadczy. Miejscem tegorocznego zlotu był Czarny Potok. Uczniowie naszej szkoły pieszo pokonali trasę od szkoły podstawowej w Maszkowicach do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku. Po przybyciu na miejsce i krótkim odpoczynku uczestniczyliśmy w różańcu po którym był posiłek a następnie wspólna zabawa m.in. śpiewanie piosenek turystycznych, prezentacja skeczy.

W dniach 2 - 6 października 2017 w kinie SOKÓŁ trwa 7 Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KinoJazda. W trakcie jego trwania uczestnicy mają wyjątkową okazję na spotkanie z dobrym kinem, starannie dobranym i dopasowanym do możliwości młodych widzów. W ramach imprezy zaprezentowane zostaną atrakcyjne i wartościowe filmy wybrane z uwagi na wysoki poziom artystyczny i edukacyjny charakter. Tematem przewodnim tegorocznej edycji KinoJazdy jest Pan Kleks i jego magiczna Akademia. Każdy dzień festiwalu jest dla jego uczestników niezwykłą przygodą, pełną fascynujących przeżyć i niezapomnianych wrażeń. Uczniowie naszej szkoły w dniu 5 października mieli okazję obejrzeć film pt. „Za niebieskimi drzwiami” w reżyserii p. Mariusza Paleja, w którym zagrali sami znani aktorzy m.in. Ewa Błaszczyk, Michał Żebrowski. Film opowiadał o tym, co się dzieje, gdy zamykamy oczy i zasypiamy... Magiczne drzwi prowadzą do świata we śnie. Tak realnego, że można w nim zamieszkać, tak ekscytującego, że chce się go poznawać i tak tajemniczego, że można się go bać. Po jego obejrzeniu mieliśmy możliwość spotkania z reżyserem, w którym nasi uczniowie aktywnie brali udział: zadawali mnóstwo pytań dotyczących filmu, jak również pracy reżysera . Następnym punktem festiwalu były warsztaty robotyki: Akademia Wynalazców, w ramach których dzieci miały okazję zetknąć się ze światem robotów kojarzącym się głównie z filmami fantastycznymi, jak choćby postać Wielkiego Elektronika w filmie „Pan Kleks w kosmosie” czy stworzona przez Golarza Filipa lalka – Alojzego w Akademii Pana Kleksa. Zajęcia rozpoczęliśmy od wysłuchania wykładu multimedialnego dotyczącego historii robotów i ich zastosowania w różnych dziedzinach naszego życia. Uczestniczyliśmy w pokazie robota NAO, który mówił m. in. w językach angielskim i polskim, chodził i reagował na otoczenie, wykonywał polecenia, pozwalał na szeroką interakcję z człowiekiem. Podczas warsztatów mogliśmy przekonać się, że nauka przedmiotów ścisłych nie musi być nudna i trudna, a wiedza zdobyta podczas zabawy jest najlepiej przyswajalna.