Drodzy Nauczyciele!!!

Termin konferencji zostaje zmieniony na 25.08. (wtorek) o godzinie 9.00 ( kl. 0 - III wraz z nauczycielami wspomagającymi), godzina 11.00 (kl. IV - VIII). Do zobaczenia.