Samorząd uczniowski

NAZWISKO I IMIE KLASA FUNKCJA
Mrówka Justyna VIII przewodnicząca
Piksa Patrycja V z-ca przewodniczącej
Opyd Daria VII sekretarz
Jawor Karol VI skarbnik